Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 483174-2017

02/12/2017    S232

il-Bulgarija-Sofija: Servizzi ta' tindif għall-bini ta' Dar l-UE f'Sofia, il-Bulgarija

2017/S 232-483174

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fil-Bulgarija
Indirizz postali: G. S. Rakovski Street 124
Belt: Sofija
Kodiċi NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Bulgarija
Persuna ta’ kuntatt: Il-Kap tal-Amministrazzjoni
Posta elettronika: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu
Telefown: +359 29335252
Faks: +359 29335233
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/bulgaria/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikazzjoni
Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' tindif għall-bini ta' Dar l-UE f'Sofia, il-Bulgarija.

Numru ta' referenza: PR/2017-16-INF/SOF.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90910000 Servizzi tat-tindif
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fil-Bulgarija, li taġixxi wkoll f'isem l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew, qiegħda tfittex servizzi ta' tindif għall-bini ta' Dar l-UE f'G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, IL-BULGARIJA.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90911200 Servizzi tat-tindif ta' bini
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni, ir-Rappreżentanza fil-Bulgarija, G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, IL-BULGARIJA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi ta' tindif għal Dar l-UE f'Sofia, il-Bulgarija inkluż servizzi standard ta' tindif, servizzi ekstra ta' tindif, ġbir u tneħħija ta' skart u provvisti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 60 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 4 darbiet għal mhux iżjed minn 5 snin.

II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
L-għadd ta' kandidati mistenni: 20
Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:

In-numru ta' kandidati mhux limitat.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

L-offerti jistgħu jintefgħu minn gruppi ta' fornituri tas-servizz li mhumiex se jkunu meħtieġa jadottaw bixra legali speċifika qabel jingħata l-kuntratt. Jekk grupp jingħata l-kuntratt, jista' jkollu jieħu bixra legali partikolari jekk dan ikun neċessarju sabiex ikun responsabbli biex jirċievi l-ipproċessar tal-ħlasijiet għall-membri tal-grupp kif ukoll għall-immaniġġjar u l-koordinazzjoni tas-servizz.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Il-ħlas għas-servizzi (l-iskeda tar-rutina flimkien ma' servizzi oħra ta' darba u servizzi oħra) se jsir kull xahar skont kif imfisser fl-abbozz tal-kuntratt, wara li tkun ippreżentata fattura xierqa mħejjija skont il-liġi nazzjonali u wara li jkunu ppreżentati d-dokumenti ta' prova li juru s-servizzi li twettqu matul ix-xahar li jkollu x'jaqsam, l-aktar it-talba li ssir mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt biex jingħataw servizzi ta' darba u/jew servizzi oħra.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/01/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 22/01/2018
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
22/11/2017