Υπηρεσίες - 516948-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

23/12/2017    S247

Πολωνία-Βαρσοβία: Σύμβαση συντήρησης για εξοπλισμό HP/Cisco

2017/S 247-516948

Διορθωτικό

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.2.2017, 2017/S 031-055245)

Frontex, Plac Europejski 6, Warsaw 00-844, ΠΟΛΩΝΙΑ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu

Αντί: 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών, Τμήμα IV.3.4)

6.12.2017

Διάβαζε: 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών, Τμήμα IV.3.4)

7.1.2018