Servizzi - 536642-2020

10/11/2020    S219

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Disinn, twettiq u operazzjonijiet tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter tal-Qorti tal-Ġustizzja

2020/S 219-536642

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Posta elettronika: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Disinn, twettiq u operazzjonijiet tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter tal-Qorti tal-Ġustizzja

Numru ta' referenza: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-provvista tas-servizzi li ġejjin:

— l-analiżi u d-disinn ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti);

— l-ispeċifikazzjoni teknika ddettaljata ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti) fuq il-bażi ta' dokumentazzjoni tad-disinn;

— it-twettiq ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti) (fuq il-bażi ta' dokumentazzjoni tad-disinn u ta' speċifikazzjonijiet tekniċi ddettaljati);

— it-tiswija tal-iżbalji fil-funzjonament tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter u appoġġ tal-livell 3;

— l-approvazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti);

— l-immaniġġjar tal-qafas ta' żvilupp;

— l-appoġġ tal-livell 1 u 2 lill-utenti (Helpdesk fuq il-kompjuter, fuq il-mowbajl, fuq it-telefon);

— l-isfruttar tal-infrastrutturi tal-Qorti (inklużi n-netwerks u l-multimidja);

— l-iswiċċbord.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Twettiq ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72212000 Servizzi ta' programmizzar u ta' l-applikazzjoni tas-software
72246000 Servizzi ta' sistema ta' konsulenza
72267000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni ta' softwer
72227000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-integrazzjoni tas-software
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

— speċifikazzjoni teknika ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter,

— twettiq ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter,

— tiswija tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter u appoġġ tal-livell 3,

— l-immaniġġjar tal-qafas ta' żvilupp.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-pjan tal-assigurazzjoni tal-kwalità / Peżar: 28
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Indikaturi dwar il-livell tas-servizz / Peżar: 8
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Is-simulazzjoni / Peżar: 18
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Sħubijiet addizzjonali / Peżar: 3
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Kompetenzi addizzjonali / Peżar: 3
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-18/025
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Twettiq ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter

Kuntratt/lott jingħata: le
V.1)Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-lott 1 se jirriżulta f’qafas ta’ kuntratt ma’ operatur wieħed.

Il-lott 2 se jirriżulta f’qafas ta’ kuntratt ma’ operatur wieħed.

Il-lott 3 se jirriżulta f’kuntratt dirett ma’ operatur wieħed.

L-għoti tal-1 lott ser ikun esklussiv meta mqabbel mal-lottijiet 2 u 3. Fil-każ fejn l-istess persuna li titfa' l-offerta tirċievi l-aqwa riżultat fl-1 lott kif ukoll f'lott ieħor, il-kuntratt jingħata skont il-preferenza indikata mill-persuna li titfa' l-offerta fl-Anness 6 tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67000
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/11/2020