Servizzi - 549092-2021

Submission deadline has been amended by:  636646-2021
29/10/2021    S211

Malta-Valletta: Provvista ta’ Żvilupp, Servizzi Speċjalizzati, Soluzzjonijiet tat-Teknoloġija, Servizzi ta’ Appoġġ fis-Software tat-TI – DSTS 2

2021/S 211-549092

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Indirizz postali: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Belt: Valletta
Kodiċi NUTS: MT0 Malta
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://easo.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Asil

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta’ Żvilupp, Servizzi Speċjalizzati, Soluzzjonijiet tat-Teknoloġija, Servizzi ta’ Appoġġ fis-Software tat-TI – DSTS 2

Numru ta' referenza: EASO/2021/907
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Biex jikkuntratta servizzi ta’ konsulenza/implimentazzjoni għas-software, is-sistemi, u l-iżvilupp tal-proġett.

• Lott 1: Proġetti u applikazzjonijiet tat-TI: l-implimentazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda, titjib maġġuri u verżjonijiet ġodda għal applikazzjonijiet eżistenti, u ta’ attivitajiet ta’ manutenzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-applikazzjoni;

• Lott 2: L-infrastruttura, l-operazzjonijiet u s-sigurtà tat-TI: fil-qasam tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tat-TI, il-provvista ta’, li tinvolvi iżda mhux limitata għal, sistemi ta’ ħżin, sistemi ta’ riżerva, sistemi ta’ virtwalizzazzjoni, sistemi ta’ network u komunikazzjoni, u sistemi ta’ appoġġ għall-operat u l-missjoni. Barra minn hekk, fl-oqsma tas-sigurtà tat-TI, aktar ħarsien tal-infrastruttura tat-TI u l-operazzjonijiet ta’ kuljum.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 17 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Proġetti u Applikazzjonijiet tat-TI

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Kodiċi NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Kodiċi NUTS: ES España
Kodiċi NUTS: IT Italia
Kodiċi NUTS: LT Lietuva
Kodiċi NUTS: MT Malta
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Belġju, Ċipru, il-Greċja, l-Italja, il-Litwanja, Malta u Spanja, u kwalunkwe post ieħor fejn l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt twettaq il-mandat tagħha.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 13 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Infrastruttura, Operazzjonijiet u Sigurtà tat-TI

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Kodiċi NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Kodiċi NUTS: ES España
Kodiċi NUTS: IT Italia
Kodiċi NUTS: LT Lietuva
Kodiċi NUTS: MT Malta
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Belġju, Ċipru, il-Greċja, l-Italja, il-Litwanja, Malta, Spanja u kwalunkwe post ieħor fejn l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt twettaq il-mandat tagħha.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 8
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

Il-ħtieġa li jiġi ffinalizzat l-iżvilupp ta’ xi attivitajiet lil hinn minn erba’ snin (mhux iktar minn total ta’ ħamsa) għall-kontinwità, u li jkun matur biżżejjed, sat-tranżizzjoni, biex itejjeb l-effettività u l-effiċjenza tiegħu. Fil-fatt, xi applikazzjonijiet u servizzi (eż. pjanijiet ta’ Rkupru minn Diżastri, MedCOI, is-Sistemi ta’ Informazzjoni dwar l-Asil) li se jkomplu fil-kuntratt il-ġdid, huma speċifiċi ħafna u kruċjali għall-attivitajiet u l-operazzjonijiet tal-EASO.

IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/12/2021
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 06/12/2021
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil, Winemakers Wharf, Grand Harbour, MRS 1917 Valletta, MALTA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem fuq l-indirizz: contracts@easo.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Erba’ sa ħames snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

F’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-Taqsima I.3) fl-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel id-data tal-għeluq għar-riċevuta indikata fit-Taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi dan il-limitu ta’ żmien u tippubblika l-estensjoni fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ rettifika għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f'dan il-ksib huma mistiedna biex jabbonaw mas-sejħa għall-offerti fl-indirizz f'Taqsima I.3) sabiex jingħataw notifika meta jkunu ppubblikati t-tagħrif jew id-dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: Gc.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/10/2021