Servizzi - 566798-2018

22/12/2018    S247

il-Lussemburgu-Lussemburgu: It-tħejjija, bil-lingwa Franċiża, ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet tal-ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni li huma s-suġġett ta' informazzjoni fil-Ġabra tal-ġurisprudenza

2018/S 247-566798

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Direction de la recherche et documentation
Posta elettronika: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

It-tħejjija, bil-lingwa Franċiża, ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet tal-ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni li huma s-suġġett ta' informazzjoni fil-Ġabra tal-ġurisprudenza

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79100000 Servizzi legali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Tħejjija ta' ġabriet ta' deċiżjonijiet ta' ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni.

Kull ġabra hija magħmula minn punt wieħed jew aktar ta' ġabra li bilfors għandhom jitħejjew bil-Franċiż. Il-punti tal-ġabra jinkludu, b'mod partikolari, katina ta' kliem ewlenin u "rokna tal-aħbarijiet", li jippermetti li dawn jiġu klassifikati fil-pjan sistematiku tar-Repertorju tal-ġurisprudenza.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet rilevanti fil-qasam tal-proprjetà intellettwali

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79131000 Servizzi tad-dokumentazzjoni
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-ġabriet għandhom jiġu stabbiliti fuq distanza u ser jintbagħtu lill-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' trasferiment elettroniku ta' fajls.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tħejjija ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-ġabriet ta' prova u tal-istruttura organizzazzjonali li dak li jitfa' l-offerta jkun ħa l-impenn li jimplimenta / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-oqsma kollha tad-dritt tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta' dawk relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79131000 Servizzi tad-dokumentazzjoni
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-ġabriet għandhom jiġu stabbiliti fuq distanza u ser jintbagħtu lill-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' trasferiment elettroniku ta' fajls.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tħejjija ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-oqsma kollha tad-dritt tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta' dawk relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-ġabriet ta' prova u tal-istruttura organizzazzjonali li dak li jitfa' l-offerta jkun ħa l-impenn li jimplimenta / Peżar: 70
Prezz - Peżar: 30
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet rilevanti fil-qasam tal-proprjetà intellettwali

Kuntratt/lott jingħata: le
V.1)Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-oqsma kollha tad-dritt tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta' dawk relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali

Kuntratt/lott jingħata: le
V.1)Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Raġunijiet oħra (waqfien tal-proċedura)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-proċedura tal-ksib tħassret permezz ta' deċiżjoni tal-uffiċjal.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/12/2018