Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 595022-2020

Submission deadline has been amended by:  10374-2021
10/12/2020    S241

il-Litwanja-Vilnius: Provvista ta’ Servizzi Online

2020/S 241-595022

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 2900764882
Indirizz postali: Gedimino av.16
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kodiċi postali: LT 01103
Pajjiż: Il-Litwanja
Posta elettronika: procurement@eige.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7621
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-ugwaljanza bejn is-sessi

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta’ Servizzi Online

Numru ta' referenza: FWC EIGE/2020/OPER/08
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta’ din il-proċedura huwa li jiġu konklużi oqfsa ta’ kuntratti ma’ kumpaniji professjonali li kapaċi jipprovdu firxa wiesgħa ta’ servizzi relatati mal-konsulenza, l-analiżi, id-disinn u l-implimentazzjoni ta’ siti tal-internet, intranets u għodod online, b’mod partikolari fuq Dupal u Microsoft SharePoint. L-oqfsa ta’ kuntratti se jkopru l-bżonnijiet tal-EIGE għall-iżvilupp tal-web għal udjenzi interni u esterni fil-mira għall-perijodu 2021-2024.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 455 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta’ Sit tal-Internet

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72250000 Servizzi ta' sistemi u appoġġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Lott 1 għandu l-għan li jżomm u jiżviluppa l-kapaċità għall-użu, l-esperjenza tal-utent u l-użu tas-siti tal-internet tal-EIGE, isaħħaħ il-komunikazzjoni bejn l-EIGE u l-partijiet interessati tiegħu u jiżgura l-konformità tas-siti web ma’ standards tekniċi varji.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku / Peżar: 24
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-miżuri ta' kontroll tal-kwalità / Peżar: 22.
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 22
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Approċċ lejn ix-xenarju rilevanti / Peżar: 32
Prezz - Peżar: 40 %
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 915 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta’ żmien inizjali tal-qafas ta’ kuntratt(i) għandu jkun ta’ 12-il xahar bil-possibbiltà ta’ 3 tiġdidiet ta’ sena (1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi tal-Intranet

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72700000 Servizzi tan-network tal-kompjuter
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Lott 2 għandu l-għan li jżomm u jiżviluppa l-kapaċità għall-użu, l-esperjenza tal-utent u l-użu tal-Intranet tal-EIGE u l-għodod online konnessi bħala l-mezzi ewlenin għall-komunikazzjonijiet interni tal-EIGE.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku / Peżar: 24
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-miżuri ta' kontroll tal-kwalità / Peżar: 22.
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 22
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Approċċ lejn ix-xenarju rilevanti / Peżar: 32
Prezz - Peżar: 40 %
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 385 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta’ żmien inizjali tal-qafas ta’ kuntratt(i) għandu jkun ta’ 12-il xahar bil-possibbiltà ta’ 3 tiġdidiet ta’ sena (1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi Strateġiċi ta’ Konsulenza Diġitali u ta' Evalwazzjoni

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72800000 Servizzi ta' ttestjar u verifika tal-kompjuter
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Lott 3 għandu l-għan li jiġbor u jipproduċi għarfien ta’ livell għoli dwar il-kapaċità għall-użu, l-esperjenza tal-utent u l-użu tas-siti tal-internet u tal-intranet tal-EIGE bl-iskop li jinforma proġetti ta’ żvilupp tal-web differenti li se jitwettqu taħt Lott 1 u Lott 2.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-approċċ metodoloġiku / Peżar: 24
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-miżuri ta' kontroll tal-kwalità / Peżar: 22.
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 22
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Approċċ lejn ix-xenarju rilevanti / Peżar: 32
Prezz - Peżar: 40 %
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 155 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta’ żmien inizjali tal-qafas ta’ kuntratt(i) għandu jkun ta’ 12-il xahar bil-possibbiltà ta’ 3 tiġdidiet ta’ sena (1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 13/01/2021
Ħin lokali: 14:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 14/01/2021
Ħin lokali: 10:00
Post:

Fil-bini tal-EIGE.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta’ sigurtà, dak li jitfa’ l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem fuq l-indirizz: procurement@eige.europa.eu. Ir-rappreżentanti se jintalbu jippreżentaw riċevuta tas-sottomissjoni ġġenerata mill-e-submission.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/12/2020