Servizzi - 595030-2020

10/12/2020    S241

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Sistema Integrata ta' Mmaniġġjar tal-Każijiet

2020/S 241-595030

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
Posta elettronika: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Sistema Integrata ta' Mmaniġġjar tal-Każijiet

Numru ta' referenza: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Implimentazzjoni ta' soluzzjoni integrata u adattiva tat-TI tal-immaniġġjar tal-każijiet (minn hawn 'il quddiem imsejħa "sistema integrata tal-immaniġġjar tal-każijiet" jew "SIGA").

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 30 104 691.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
48000000 Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni
72212311 Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għall-ġestjoni tad-dokumenti
72212780 Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għall-ġestjoni tas-sistema, il-ħżin u l-kontenut
72322000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tad-data
72512000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tad-dokumenti
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-kuntratt huwa l-implimentazzjoni ta' soluzzjoni integrata tat-TI tal-immaniġġjar tal-każijiet (minn hawn 'il quddiem imsejħa "sistema integrata tal-immaniġġjar tal-każijiet" jew "SIGA"), ibbażata fuq għodda adattiva tal-immaniġġjar tal-każijiet.

L-attivitajiet jinkludu l-immaniġġjar tal-proġett, analiżi dettaljata, konfigurazzjoni (immudellar), l-iżvilupp, il-provvista u l-installazzjoni tal-infrastruttura ddedikata, il-provvista u l-installazzjoni tal-liċenzji tas-softwer meħtieġa, l-implimentazzjoni ta' proċeduri tal-immaniġġjar operattivi, taħriġ u kwalunkwe attività oħra meħtieġa għall-operat tas-sistema l-ġdida.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tas-soluzzjoni proposta / Peżar: 12,70
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Xhieda Ta’ Kunċett (POC) / Peżar: 13,89
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Realizzazzjoni Prodott Minimu Vijabbli / Peżar: 5,95
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Taħriġ inizjali fl-għodda tal-ACM / Peżar: 1,59
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Integrazzjoni tas-soluzzjoni SIGA / Peżar: 7,94
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Infrastruttura tat-IT / Peżar: 3,97
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Appoġġ u manutenzjoni operattiva / Peżar: 3,97
Prezz - Peżar: 50
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 156-384133
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-18/026
Titlu:

Sistema Integrata ta' Mmaniġġjar tal-Każijiet

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
25/11/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 5
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: NET Service S.p.A.
Belt: Bologna
Kodiċi NUTS: ITH55 Bologna
Pajjiż: L-Italja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Charles Oakes & Co SARL
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 25 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 30 104 691.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 47 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-proċedura kompetittiva bin-negozjati se ssir f'żewġ stadji distinti.

Fl-ewwel stadju, l-operaturi ekonomiċi interessati kollha (il-"kandidati") jistgħu jressqu talba biex jieħdu sehem.

Fit-tieni stadju, il-kandidati li mhumiex f'sitwazzjoni ta' twarrib u li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla se jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Kwalunkwe appell għandu jiġi mressaq quddiem il-Qorti Ġenerali fi żmien xahrejn (2) min-notifika li tintbagħat lil min jagħmel l-ilment jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data meta jsir jaf b'dan.

It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi din id-data tal-għeluq u lanqas joħloq data tal-għeluq ġdida għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/12/2020