Servizzi - 599680-2022

31/10/2022    S210

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi għall-ġbir, l-għażla, it-trasport u d-distribuzzjoni ta’ posta mill-istituzzjonijiet, mill-korpi u mill-aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fil-Lussemburgu

2022/S 210-599680

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.curia.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eca.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eib.org
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Indirizz postali: 12E, rue Guillaume Kroll
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.cdt.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, L-Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika fil-Lussemburgu (OIL)
Indirizz postali: LUX/EUFO, 10, rue Robert Stumpert
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2557
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.ec.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Plateau du Kirchberg
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (OP)
Indirizz postali: 2, rue Mercier
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2985
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité — Services généraux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-22-008@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://op.europa.eu
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:

Il-Lussemburgu

I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi għall-ġbir, l-għażla, it-trasport u d-distribuzzjoni ta’ posta mill-istituzzjonijiet, mill-korpi u mill-aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fil-Lussemburgu

Numru ta' referenza: COJ-PROC-22/008
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64100000 Servizzi postali u tal-kurrier
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Dan il-kuntratt hu għall-ġbir, l-għażla, it-trasport u d-distribuzzjoni ta’ posta mill-istituzzjonijiet, mill-korpi u mill-aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fil-Lussemburgu.

Dan il-kuntratt ma jinkludix il-provvista ta’ magni li jimmarkaw il-bolla fuq oġġetti għall-posta jew oġġetti ta’ konsum assoċjati ma’ dawn il-magni. Il-kuntratt ikopri biss il-provvista ta’ ċertu tagħmir.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 3 497 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-volum stmat tas-servizzi tal-kuntratt għat-tul massimu tal-kuntratt huwa:

— Żona 1 (il-Lussemburgu):

—— kunsinni ordinarji 405 000 biċċa,

—— tunnellaġġ 35 000 kilogramma,

— żona 2 [UE (eskluż il-Lussemburgu), l-EFTA u pajjiżi Ewropej oħra]:

—— kunsinni ordinarji 445 000 biċċa,

—— tunnellaġġ 32 500 kilogramma,

— żona 3: (il-bqija tad-dinja):

—— kunsinni ordinarji 20 500 biċċa,

—— tunnellaġġ 3 500 kilogramma,

Kunsinni reġistrati u b’AR:

— li minnhom kunsinni sempliċi rreġistrati 24 000 biċċa,

— li minnhom kunsinni rreġistrati b’AR 75 000 biċċa.

Il-kwantitajiet kollha u kull waħda minnhom, inklużi t-tunnellaġġi, se jiżdiedu b’fattur ta’ 30 % biex jitqiesu ċ-ċirkostanzi mhux previsti.

Għal aktar dettalji, ara l-punti 2.4 u 4.4.2 tal-ispeċifikazzjonijiet, kif ukoll l-anness 4.1 – formola ta’ sottomissjoni tal-prezzijiet.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2022/S 075-197242
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-22/008
Titlu:

Servizzi għall-ġbir, l-għażla, it-trasport u d-distribuzzjoni ta’ posta mill-istituzzjonijiet, mill-korpi u mill-aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fil-Lussemburgu

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
19/10/2022
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 2
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Post Luxembourg
Indirizz postali: 20, rue de Reims
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2417
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 497 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 87001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan, irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/10/2022