Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 601947-2021

26/11/2021    S230

Luxembourg-Luxembourg: Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

2021/S 230-601947

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: European Investment Bank
Postal address: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Town: Luxembourg
NUTS code: LU000 Luxembourg
Postal code: L-2950
Country: Luxembourg
Contact person: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internet address(es):
Main address: http://www.eib.org
Address of the buyer profile: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

Reference number: CFT-1615
II.1.2)Main CPV code
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

The objective of this call for tenders is to conclude a multiple framework agreement with maximum six economic operators for the provision of high quality evaluation-related services. These economic operators should have a high level of expertise in evaluation methodology and tools. The tenderers should be able to demonstrate having carried out complex evaluations and their ability to select suitable sector specialists with the appropriate technical and language skills necessary to complete evaluation assignments in a wide range of countries, sectors and products.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 200 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66171000 Financial consultancy services
71356400 Technical planning services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73220000 Development consultancy services
79400000 Business and management consultancy and related services
79411000 General management consultancy services
79411100 Business development consultancy services
79419000 Evaluation consultancy services
90713000 Environmental issues consultancy services
92312211 Writing agency services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LU Luxembourg
II.2.4)Description of the procurement:

The nature of the services to be provided is evaluation, research linked to evaluation and other studies that can be of interest to Evaluation Division (EV) of the European Investment Bank. The objective of the consultancy assignments will be to assist the core EV evaluation team. Detailed tasks for individual assignments under the FA will be described in individual Assignment Terms of Reference (ATORs) with the successful service providers.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Organisation consisting of management and coordination / Weighting: 3.50
Quality criterion - Name: Organisation consisting of method to select, recruit and ensure the availability of experts for each of the three categories defined in Section 3.3 of Annex A / Weighting: 7.00
Quality criterion - Name: Organisation consisting of description of support facilities and state of art design graphic services / Weighting: 3.50
Quality criterion - Name: Quality assurance / Weighting: 10.50
Quality criterion - Name: Management team / Weighting: 7.00
Quality criterion - Name: Senior evaluation experts / Weighting: 14.00
Quality criterion - Name: Case study / Weighting: 24.50
Price - Weighting: 30.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 033-081036
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: COWI Belgium SPRL
Town: Brussels
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CSIL - Centro Studi Industria Leggera SCRL
Town: Milan
NUTS code: IT Italia
Country: Italy
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PEM Consult A/S
Town: Copenhagen
NUTS code: DK Danmark
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fondazione Bruno Kessler - Research Institute for the Evaluation of Public Policies
Town: Trento
NUTS code: IT Italia
Country: Italy
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Technopolis France
Town: Paris
NUTS code: FR France
Country: France
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Economisti Associati SRL
Town: Bologna
NUTS code: IT Italia
Country: Italy
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Oxford Research
Town: Stockholm
NUTS code: SE Sverige
Country: Sweden
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: T33
Town: Ancona
NUTS code: IT Italia
Country: Italy
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CSES - Centre for Strategy & Evaluation Services (Europe) Limited
Town: Dublin
NUTS code: IE Éire / Ireland
Country: Ireland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DEM - Danish Energy Management A/S
Town: Aarhus
NUTS code: DK Danmark
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Living Prospects Ltd
Town: Athens
NUTS code: EL Ελλάδα  / Elláda
Country: Greece
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ICF SA
Town: Brussels
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PWC EU Services EESV
Town: Sint-Stevens-Woluwe
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LE Europe Ltd.
Town: Dublin
NUTS code: IE Éire / Ireland
Country: Ireland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Niras A/S
Town: Alleroed
NUTS code: DK Danmark
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Quandrant Conseil
Town: Paris
NUTS code: FR France
Country: France
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ramboll Management Consulting SA/NV
Town: Brussels
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Particip Gmbh
Town: Freiburg
NUTS code: DE Deutschland
Country: Germany
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Title:

Multiple Framework Agreement for Consultancy Services to Support the Operations Evaluation Division of the EIB Group

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Visionary Analytics, UAB
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kantar Belgium SA
Town: Brussels
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IDEA Strategische Economische Consulting
Town: Brussels
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: General Court of the European Union
Postal address: rue du Fort Niedergrünewald
Town: Luxembourg
Postal code: L-2925
Country: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telephone: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internet address: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tenderers may in the first instance submit any concerns regarding the procurement to the Bank using the contact details under Section I.1) of this contract notice.

If tenderers or other interested parties, believe that the EIB committed an instance of maladministration, (e.g. it has failed to act in accordance with its established policies, standards and procedures or to respect the principles of good administration), they may lodge a complaint to the EIB Group Complaints Mechanism (see https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) within one year from the date when the alleged action, decision or omission by the Bank could be reasonably known by the complainant. If unhappy with the outcome, tenderers can seek a review of the EIB Group’s reply to the complaint by the European Ombudsman (see https://www.ombudsman.europa.eu).

Within two months of notification of the outcome of the procedure (award decision), tenderers may launch an action for its annulment and/or damages. Any request tenderers may make and any reply from the Bank or any complaint of maladministration, will have neither the purpose nor the effect of suspending the time-limit for launching an action for annulment nor open a new period for launching an action for annulment. The body responsible for hearing annulment procedures is indicated under Section VI.4.1) of this contract notice.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2021