Servizzi - 615165-2021

Submission deadline has been amended by:  651811-2021
02/12/2021    S234

il-Ġermanja-Karlsruhe: Xogħol ta’ tibjid u kisi tal-art (lott 1), kif ukoll xogħol ta’ manutenzjoni matul il-perijodu ta’ għeluq (lott 2)

2021/S 234-615165

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC), Karlsruhe — Gemeinsame Forschungsstelle, JRC.G. — Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Indirizz postali: PO Box 2340
Belt: Karlsruhe
Kodiċi NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Kodiċi postali: 76125
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9740
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9740
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istitut tar-riċerka

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Xogħol ta’ tibjid u kisi tal-art (lott 1), kif ukoll xogħol ta’ manutenzjoni matul il-perijodu ta’ għeluq (lott 2)

Numru ta' referenza: JRC/KRU/2021/OP/2494
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50000000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt jinvolvi xogħol ta’ tibjid u kisi tal-art fil-binjiet tal-Istitut skont din l-ispeċifikazzjoni. Il-kuntratt huwa maqsum f’żewġ lottijiet: Lott 1 — Xogħol ta’ tibjid u kisi tal-art u lott 2 — xogħol ta’ manutenzjoni matul il-perijodu ta’ għeluq.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Xogħol ta' żebgħa u ta' kisi tal-art

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45442120 Xogħol ta’ żebgħa u tal-kisi protettiv ta’ strutturi
50000000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni
45440000 Xogħol ta’ żebgħa u tat-twaħħil tal-ħġieġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Xogħol ta’ tibjid u ta’ kisi tal-art.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 050 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Xogħol ta' manutenzjoni matul il-perjodu ta' għelu

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45442120 Xogħol ta’ żebgħa u tal-kisi protettiv ta’ strutturi
45440000 Xogħol ta’ żebgħa u tat-twaħħil tal-ħġieġ
50000000 Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Xogħol ta’ manutenzjoni matul il-perjodu ta’ għeluq.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 193-501216
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 14/01/2022
Ħin lokali: 16:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 19/01/2022
Ħin lokali: 10:00
Post:

Is-sessjoni tal-ftuħ tal-offerti se ssir b’mod elettroniku fid-data u fil-ħin indikati fl-avviż. Huwa possibbli li tattendi l-ftuħ permezz ta’ konferenza bil-vidjow.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3). Fil-każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni msemmija fit-Taqsima I.3) fil-5 ijiem kalendarji qabel id-data tal-għeluq għall-wasla, indikati fit-Taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi din id-data tal-għeluq u tippubblika t-tiġdid fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta’ tiswija għal dan l-avviż. Operaturi ekonomiċi interessati f’din l-istedina għall-offerti huma mistiedna jirreġistraw għas-sejħa għall-offerti fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3) sabiex ikunu nnotifikati meta jkunu ppubblikati tagħrif jew dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/11/2021