Servizzi - 619197-2020

22/12/2020    S249

l-Italja-Parma: Il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal tal-EFSA u Servizzi Relatati: Provvista ta’ Servizz ta’ Pubblikazzjoni Komprensiv għall-Pariri Xjentifiċi tal-EFSA

2020/S 249-619197

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Indirizz postali: Via Carlo Magno 1A
Belt: Parma
Kodiċi NUTS: ITH52 Parma
Kodiċi postali: 43126
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7660
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7660
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal tal-EFSA u Servizzi Relatati: Provvista ta’ Servizz ta’ Pubblikazzjoni Komprensiv għall-Pariri Xjentifiċi tal-EFSA

Numru ta' referenza: OC/EFSA/COM/2020/01
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79970000 Servizzi tal-pubblikazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta’ din il-proċedura tal-ksib huwa li jiġi konkluż qafas ta’ kuntratt, li se jiġi implimentat permezz ta’ kuntratti speċifiċi jew formoli ta’ ordni.

L-EFSA teħtieġ servizz ta’ pubblikazzjoni komprensiv għall-Ġurnal tal-EFSA, li għandu jinkludi l-elementi kollha neċessarji biex tippubblika l-ġurnal onlajn b’aċċess miftuħ sħiħ (inkluż l-arkivju ppubblikat qabel). Is-servizzi għandhom jinkorporaw l-iżvilupp teknoloġiku ppjanat u regolari tal-pjattaforma tal-ġurnal tal-kuntrattur.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 4 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ITH52 Parma
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EFSA teħtieġ servizz ta’ pubblikazzjoni komprensiv għall-Ġurnal tal-EFSA, li għandu jinkludi l-elementi kollha neċessarji biex tippubblika l-ġurnal onlajn b’aċċess miftuħ sħiħ (inkluż l-arkivju ppubblikat qabel). Is-servizzi għandhom jinkorporaw l-iżvilupp teknoloġiku ppjanat u regolari tal-pjattaforma tal-ġurnal tal-kuntrattur.

Ir-rekwiżiti għall-pubblikazzjoni tal-Ġurnal tal-EFSA jistgħu għalhekk jinqasmu f’dawn ix-xogħlijiet speċifiċi:

• xogħlijiet editorjali,

• xogħlijiet ta’ produzzjoni,

• hosting online,

• kummerċjalizzazzjoni u promozzjoni,

• immaniġġjar tal-pubblikazzjoni ġenerali (inkluż il-metrika, ir-rappurtar u l-ippjanar).

Barra mir-rekwiżiti operazzjonali kontinwi, se jkun hemm ukoll il-bżonn ta' fażi ta’ preparazzjoni inizjali għall-ispeċifikazzjoni, id-disinn u l-konfigurazzjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 4 800 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 72
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QTK ta’ 12-il xahar jiġġedded awtomatikament sa ħames darbiet għal 12-il xahar kull darba, sakemm waħda mill-partijiet ma tirċevix notifika formali għall-kuntrarju mill-inqas tliet xhur qabel it-tmiem tal-perjodu kurrenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

— Il-pubblikazzjoni tal-outputs xjentifiċi tal-EFSA hija attività kritika għan-negozju u interfaċċja ewlenija mal-partijiet interessati; għalhekk il-pjattaforma li fuqha huma ppubblikati jeħtieġ li tkun stabbli għal kemm jista’ jkun żmien possibbli. - It-twaqqif ta’ relazzjoni ta’ ħidma effettiva mal-kuntrattur tirrikjedi investiment qawwi fiż-żmien (6-9 xhur) - Użi settorjali

IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 08/02/2021
Ħin lokali: 14:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 09/02/2021
Ħin lokali: 14:30
Post:

Minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-Covid-19 rigward id-dħul fil-bini tal-EFSA, il-ftuħ pubbliku tal-offerti b’mod fiżiku mhux se jkun possibbli. L-offerti se jinfetħu waqt sessjoni tal-ftuħ pubblika virtwali, kif indikat fid-dokument tal-Istedina għall-Offerti.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jistgħu jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ virtwali mhux aktar minn żewġ rappreżentanti għal kull offerta, permezz ta’ reġistrazzjoni, kif indikat fid-dokument tal-Istedina għall-Offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14/12/2020