Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 62225-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/02/2015    S37

Belgium-Brussels: Prior information notice 2015

2015/S 037-062225

 1.Contracting authority:

European Commission, Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA), Unit SRD.2 'Finance', BU-9 01/005, 1049Brussels, BELGIUM. Tel. +32 22960008. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Intended procurement 2015:

CLIMA 03 Administrative & legal support, liaison with SRD:
Project title; provisional date of publication; indicative budget EUR; contract type (SER, ETU or FRA):
Framework contract for services in the field of policy development, assessment and evaluation in relation to climate change; 30.6.2015; 3 000 000–4 000 000; FRA.
CLIMA A.2 Climate finance and deforestation:
Project title; provisional date of publication; indicative budget EUR; contract type (SER, ETU or FRA):
Agriculture and LULUCF in 2030 framework; 31.7.2015, 125 000; ETU.
Climate finance in support of 2030 C&E framework: Funding options; 31.5.2015; 350 000; ETU.
Climate finance reporting: 1) assessment of international climate finance information/MMR, 2) Public finance, 3) Private finance; 30.6.2015; 250 000; ETU.
CLIMA A.4 Strategy and economic assessment:
Project title; provisional date of publication; indicative budget EUR; contract type (SER, ETU or FRA):
Modelling of European climate policies; 31.3.2015; 750 000; SER.
Build in-house knowledge and capacity to assess international commitments and policies for low-emission development; 31.3.2015; 500 000; SER.
Support for the implementation of the 2030 climate and energy framework; 31.5.2015; 300 000; SER.
CLIMA C.1 Low carbon technologies:
Project title; provisional date of publication; indicative budget EUR; contract type (SER, ETU or FRA):
ESD: tendering of service contract for comprehensive review in 2016; 31.3.2015; 1 000 000; SER.
Exploring expansion of NER 300 system; 15.5.2015; 130 000; SER.
Develop post-2020 support criteria and sustainability regime for biofuels, including advanced; 15.5.2015; 100 000; SER.
CLIMA C.2 Transport and ozone:
Project title; provisional date of publication; indicative budget EUR; contract type (SER, ETU or FRA):
Vecto software upgrade; 31.5.2015; 750 000; SER.
Support for the implementation of the F-gas regulation: new issues are assessing the prohibition of multipack centralisation refrigeration systems; prepare study on assessing quota system; implementation regulation: leakage check, comparing records, certification and training; 1.9.2015; 133 900; SER.
CLIMA C.3 Adaptation:
Project title; provisional date of publication; indicative budget EUR; contract type (SER, ETU or FRA):
Knowledge strategy — assessment of the gaps that are not addressed by H2020; 15.5.2015; 150 000; SER.
Climate-ADAPT: dissemination and capacity building supporting adaptation in the framework of the EU adaptation strategy; 15.5.2015; 120 000; SER.