Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 665503-2021

Submission deadline has been amended by:  120988-2022
27/12/2021    S251

il-Ġermanja-Kolonn: Il-Proġett Orizzont Ewropa: Liġijiet tal-Kontroll tat-Titjir u Moniters tad-Dejta tal-Ajru

2021/S 251-665503

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: l-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA)
Indirizz postali: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Belt: Cologne
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 50668
Pajjiż: Il-Ġermanja
Persuna ta’ kuntatt: Procurement Section
Posta elettronika: tenders@easa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9764
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9764
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-sikurezza tal-avjazzjoni, l-ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Proġett Orizzont Ewropa: Liġijiet tal-Kontroll tat-Titjir u Moniters tad-Dejta tal-Ajru

Numru ta' referenza: EASA.2021.HVP.28
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti tindirizza l-metodi ta’ żvilupp ulterjuri għaż-żewġ suġġetti li ġejjin:

— il-monitoraġġ u d-detezzjoni f’ħin reali ta’ żbalji tal-liġijiet kumplessi tal-kontroll tat-titjir (lott 1); u

— it-titjib tad-detezzjoni u t-tolleranza għal mekkaniżmi ta’ falliment kumplessi tas-sonda tad-dejta tal-arja (lott 2).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 520 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Monitoraġġ tal-Liġijiet tal-Kontroll tat-Titjir

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73100000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp sperimentali
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-proġett għandu l-għan li jinvestiga l-introduzzjoni tal-liġi tal-kontroll tat-titjir biex jiġu identifikati l-iżbalji. Għandhom jiġu identifikati żbalji potenzjali fil-liġi tal-kontroll, u jeħtieġ li tiġi ddeterminata l-kritikalità tagħhom. Għandhom jiġu proposti moniters multipli biex jidentifikaw żbalji bħal dawn mingħajr ma jitqies l-isforz meħtieġ involut. L-isfidi ewlenin għall-użu ta’ moniters multipli huma:

• id-detezzjoni tkun effettiva meta l-mezzi tad-detezzjoni jkunu indipendenti biżżejjed mill-oġġett li jkun qiegħed jiġi mmonitorjat;

• il-monitoraġġ indipendenti jeħtieġ li jkun iddisinjat b’limiti u ħinijiet ta’ konferma li ma jkunux għoljin wisq li jiskattaw meta ma jkunux meħtieġa, u lanqas daqshekk baxxi li jwasslu għal detezzjonijiet foloz; u

• jista’ jkun diffiċli li wieħed jimmonitorja l-imġiba tal-inġenju tal-ajru biex jiddetermina jekk ir-rispons tal-inġenju tal-ajru hux ġej minn żball fil-liġi tal-kontroll tat-titjira, imġiba normali f’fażi partikolari tat-titjira, u/jew perturbazzjoni esterna.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 760 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont Ewropa

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Detezzjoni u Dijanjożi Mtejba tal-Iżbalji fid-Dejta tal-Ajru, u Kontroll b’Tolleranza għall-Ħsara

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73100000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp sperimentali
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Diversi avvenimenti riċenti tas-sikurezza enfasizzaw li s-sorsi ta’ modalità komuni jistgħu jaffettwaw b’mod konsistenti żewġ parametri jew aktar tad-dejta tal-ajru u jibqgħu ma jinstabux permezz ta’ kontroverifiki individwali u ta’ konsistenza tal-ogħla livell, li jirriżultaw fl-użu ta’ parametri żbaljati tad-dejta tal-ajru (eż. veloċità tal-ajru, angolu ta’ attakk) fil-liġijiet tal-kontroll tat-titjir.

• Saru sforzi kbar fis-snin riċenti biex jikkaratterizzaw il-kundizzjonijiet ta’ silġ u ambjentali li sondi tad-dejta tal-arja huma soġġetti għalihom matul it-titjira u jżidu l-istandards tal-kwalifikazzjoni;

• Madankollu, żbalji fid-disinn jew fil-manutenzjoni, ħbit ikkawżat mill-għasafar, projezzjonijiet tar-ramel, irmied vulkaniku, eċċ., huma wkoll sorsi potenzjali ta’ modalità komuni, u soluzzjonijiet parzjali (eż. effiċjenti f’kundizzjoni ta’ titjira partikolari biss) ġew żviluppati biex jindirizzaw dawk l-avvenimenti.

Il-proġett għandu l-għan li jiżviluppa aktar il-fehim ta’ tali mekkaniżmi ta’ falliment, u li jiżviluppa soluzzjonijiet. Dan se jtejjeb l-istandards taċ-ċertifikazzjoni tal-EASA, u jappoġġja l-evalwazzjoni ta’ disinji ġodda proposti mill-manifatturi tal-inġenji tal-ajru.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont Ewropa

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 09/03/2022
Ħin lokali: 11:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 4 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/03/2022
Ħin lokali: 14:00
Post:

Laqgħa online.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/12/2021