Servizzi - 7-2021

04/01/2021    S1

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta’ koordinazzjoni ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u għajnuna fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

2021/S 001-000007

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Mme De Maleville
Posta elettronika: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://curia.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7606
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta’ koordinazzjoni ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u għajnuna fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Numru ta' referenza: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79417000 Servizzi ta' konsulenza dwar is-sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li tniedi din is-sejħa għall-offerti bil-ħsieb li tipprovdi, fuq naħa waħda, is-servizzi ta’ koordinazzjoni fil-qasam ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini li tokkupa jew li se tokkupa, skont l-obbligi li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Gran Dukat tas-27 ta’ Ġunju 2008 dwar ir-rekwiżiti minimi tas-sigurtà u s-saħħa li għandhom jiġu implimentati fuq siti ta’ kostruzzjoni ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli, min-naħa l-oħra, għas-servizzi ta’ konsulenza speċjalizzata fil-qasam tas-sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 950 400.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Koordinazzjoni fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71317210 Servizzi ta' konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Fil-kuntest tal-provvista ta’ servizzi relatati mal-qasam tal-koordinazzjoni u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-Qorti trid tuża tim ta’ koordinaturi tas-sigurtà u s-saħħa (minn hawn ’il quddiem is-“CSS”) għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni mwettqa fil-bini li tokkupa jew li se tokkupa, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1992 u r-Regolament tal-Gran Dukat tas-27 ta’ Ġunju 2008.

It-tim se jkun magħmul minn CSS approvati mill-Ministru relevanti tal-Lussemburgu għal siti ta’ kostruzzjoni ta’ livell Ċ, skont it-termini tar-Regolament tal-Gran Dukat tad-9 ta’ Ġunju 2006:

— dwar it-taħriġ xieraq fir-rigward tal-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq is-siti ta’ kostruzzjoni temporanji u mobbli;

— li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-approvazzjoni għall-koordinazzjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq is-siti ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli (minn hawn ’il quddiem ir-“Regolament tal-Gran Dukat tad-9 ta’ Ġunju 2006”).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Għajnuna lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71317210 Servizzi ta' konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Fl-approċċ tagħha sabiex tinkoraġġixxi titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema tagħha, fi ħdan il-qafas tal-implimentazzjoni tal-qafas tad-Direttiva dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (Direttiva 89/391 KEE tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 1989), il-Qorti qed tagħmel sejħa għal konsulent li jispeċjalizza fis-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 350 400.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-ksib.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 23/02/2021
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 01/03/2021
Ħin lokali: 11:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Żjarat fuq is-sit se jkunu organizzati fid-dati indikati fl-ittra tal-istedina għall-offerti. Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jieħdu sehem biss f'waħda minn dawn iż-żjarat. Iż-żjara fuq is-sit hija obbligatorja u l-offerti tal-operaturi ekonomiċi li ma ħadux sehem fiha se jkunu mwarrba.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 87001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23/12/2020