Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an leagan nua de thairseach TED ag dul beo an 29.01.2024 (dáta táscach - le deimhniú!) An bhfuil spéis agat eolas a fháil faoi na feidhmiúlachtaí nua, na feabhsuithe nua agus an tionchar ar na húsáideoirí? Tugaimid cuireadh duit cuairt a thabhairt ar ár n-alt agus tuilleadh eolais a fháil faoi na príomhathruithe nua agus na príomhfheidhmiúlachtaí nua.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tá an clárúchán ar oscailt dár 4ú Ceardlann le hathúsáideoirí TED an 14 Nollaig 2023.

Seirbhísí - 72305-2017

An t-amharc leacaithe

25/02/2017    S40

Bheilg, an-An Bhruiséil: Fógra réamhaisnéise 2017

2017/S 040-072305

 1.Údarás conarthachta:

An Coimisiún Eorpach, Directorate-General for Climate Action, Unit SRD.2 ‘Finance’, BU -9 01/005, 1049 Brussels, AN BHEILG. Teil. +32-2-296.00.08. Ríomhphost: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Soláthar beartaithe 2017:

CLIMA B.3. Margadh carbóin idirnáisiúnta, eitlíocht agus muirí:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach (EUR); cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
modhanna agus breithniúcháin le haghaidh cuspóirí maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i dtaobh loingseoireacht idirnáisiúnta; Meitheamh 2017; 300 000; ETU;
Comhdháil Idirnáisiúnta na Síne maidir le trádáil astaíochtaí; Márta 2017; 500 000; SER.
CLIMA C.1. Straitéis agus measúnú eacnamaíoch:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach (EUR); cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
measúnú ar bheartais aeráide an AE ó dhearcadh lár an chéid; deireadh Bhealtaine 2017; 750 000; SER.
CLIMA C.2. Rialachas agus comhroinnt iarrachta:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach (EUR); cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
tacaíocht do phróiseas rialachais an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear na pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide — tacaíocht theicniúil agus phróisis do na Ballstáit; 1.3.2017; 900 000; SER;
tacaíocht chun módúlachtaí monatóireachta, tuairiscithe agus fíoraithe (MRV) nua a fhorbairt agus módúlachtaí monatóireachta, tuairiscithe agus fíoraithe (MRV) atá ann cheana a fheabhsú faoin UNFCCC; 1.3.2017; 300 000; SER;
tacaíocht chun teanga tuairiscithe Scéim an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS EU), .i. ‘XETL’ a chur chun feidhme; 15.5.2017; 200 000; SER;
tacaíocht don Choimisiún agus do Bhallstáit maidir le monatóireacht, tuairisciú, fíorú agus creidiúnú Scéim an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí 2017–2018; 31.3.2017; 400 000; SER;
Scéim an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí a chur chun feidhme: freagrachtaí náisiúnta d'Airteagal 21 de Threoir Scéim an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí a anailísiú; 31.3.2017; 150 000; SER.
CLIMA C.3. Úsáid talún agus airgeadas le haghaidh nuála:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach (EUR); cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
dreasachtaí d'fheirmeoirí agus d'fhoraoiseoirí: gníomhaíocht aeráid-chliste maidir le talmhaíocht agus foraoiseacht; 30.4.2017; 350 000; ETU;
airgeadas a uas-scálú le haghaidh nuála chun tacú le COP21; 31.3.2017; 300 000; ETU;
féidearthacht infheistíochta agus ionstraimí maoinithe le haghaidh nuáil íseal-charbóin ar phróisis agus ar tháirgí san earnáil tionsclaíochta agus sa chóras fuinnimh — tacaíocht do chiste nuachóirithe; 31.3.2017; 300 000; ETU.
CLIMA C.4. Iompar ar bhóthar:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach (EUR); cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
forbairt bhreise ar VECTO; Meitheamh 2017; 250 000; SER;
treoirthionscadal — staidéar ar shaolréanna na bhfeithiclí arna mbreoslú ar bhonn leictreach, bithbhreosla agus traidisiúnta; Meán Fómhair 2017; 500 000; SER.