Is-sit web tat-TED ilu lest għall-Formoli elettroniċi mit-02.11.2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati.

Servizzi - 73183-2019

15/02/2019    S33

il-Belġju-Brussell: Ħarsa Ġenerali lejn Swieq tat-Tisħin u tat-Tkessiħ Distrettwali u Oqfsa Regolatorji skont id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli Riveduta

2019/S 033-073183

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy
Indirizz postali: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Enerġija

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Ħarsa Ġenerali lejn Swieq tat-Tisħin u tat-Tkessiħ Distrettwali u Oqfsa Regolatorji skont id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli Riveduta

Numru ta' referenza: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-istudju hu li jipprovdi analiżi fil-fond tas-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Ewropa, l-oqfsa regolatorji u l-kundizzjonijiet tas-suq tiegħu. L-istudju se jeżamina l-kundizzjonijiet regolatorji u r-rekwiżiti tekniċi tal-aċċess għall-partijiet terzi, il-formazzjoni tal-prezzijiet u l-provvista tal-enerġija distrettwali lill-binjiet. Se jipprovdi studji tal-każijiet u analiżi dwar il-kundizzjonijiet u l-użu tal-enerġija rinnovabbli u s-sħana u l-kesħa mitlufa f'sistemi tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini tal-kuntrattur. Il-laqgħat bejn il-kuntrattur u l-Kummissjoni se jsiru fil-bini tal-Kummissjoni fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għanijiet tal-istudju huma li:

− Jiddeskrivu s-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Istati Membri tal-UE u f'pajjiżi Ewropej oħra magħżula, u jipprovdi sommarju komparattiv tal-karatteristiċi u s-sitwazzjonijiet tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Ewropa,

− Jiddeskrivu r-reġimi regolatorji tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Istati Membri tal-UE, b'mod partikolari l-livell ta' ftuħ u aċċess għall-partijiet terzi, u l-mekkaniżmi u r-regolamenti tal-ipprezzar,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn il-metodi ta' kejl u l-approċċi tal-provvista tal-enerġija tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali,

− Jiddeskrivu l-kundizzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti tal-aċċess għan-netwerks tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn l-użu ta' kull xorta ta' sors tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ distrettwali,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn l-użu tas-sħana u tal-kesħa mitlufa u kif dawn is-sorsi huma meqjusa fil-provvista tal-enerġija distrettwali,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn l-aspetti tar-regolamentazzjoni tal-bini u dik urbana relatati mal-provvista tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali,

− Jippreżentaw ix-xogħol, l-affarijiet li jridu jingħataw u r-riżultati fil-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati u mal-Istati Membri, inkluż f'fora ta' kooperazzjoni tal-enerġija rinnovabbli reġjonali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 20
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm ta' ħidma H2020 għall-2018-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/03/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 01/04/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jattendu għal-laqgħa iżda jistgħu jkunu rrappreżentati minn mhux iktar minn persuna 1. Fi tmiem is-seduta tal-ftuħ, il-President tal-kumitat tal-ftuħ se jindika l-isem ta' dawk li jitfgħu l-offerti u d-deċiżjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà ta' kull offerta li waslet. Il-prezzijiet imsemmija fl-offerti mhux se jiġu kkomunikati.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 3881-72313
Faks: +33 3881-79062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-ittra tan-notifika li tinforma dwar ir-riżultat tal-offerta jew, fin-nuqqas ta' din, mid-data li fiha dak li qiegħed iressaq l-appell ġie mgħarraf dwarha. It-tressiq ta' appell mal-Ombudsman Ewropew la jista' jwaqqaf iż-żmien sa meta għandhom jintbagħtu l-appelli u lanqas jista' joħloq data oħra tal-għeluq.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Nidergerünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/02/2019