Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 73183-2019

15/02/2019    S33

il-Belġju-Brussell: Ħarsa Ġenerali lejn Swieq tat-Tisħin u tat-Tkessiħ Distrettwali u Oqfsa Regolatorji skont id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli Riveduta

2019/S 033-073183

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy
Indirizz postali: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Enerġija

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Ħarsa Ġenerali lejn Swieq tat-Tisħin u tat-Tkessiħ Distrettwali u Oqfsa Regolatorji skont id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli Riveduta

Numru ta' referenza: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-istudju hu li jipprovdi analiżi fil-fond tas-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Ewropa, l-oqfsa regolatorji u l-kundizzjonijiet tas-suq tiegħu. L-istudju se jeżamina l-kundizzjonijiet regolatorji u r-rekwiżiti tekniċi tal-aċċess għall-partijiet terzi, il-formazzjoni tal-prezzijiet u l-provvista tal-enerġija distrettwali lill-binjiet. Se jipprovdi studji tal-każijiet u analiżi dwar il-kundizzjonijiet u l-użu tal-enerġija rinnovabbli u s-sħana u l-kesħa mitlufa f'sistemi tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini tal-kuntrattur. Il-laqgħat bejn il-kuntrattur u l-Kummissjoni se jsiru fil-bini tal-Kummissjoni fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għanijiet tal-istudju huma li:

− Jiddeskrivu s-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Istati Membri tal-UE u f'pajjiżi Ewropej oħra magħżula, u jipprovdi sommarju komparattiv tal-karatteristiċi u s-sitwazzjonijiet tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Ewropa,

− Jiddeskrivu r-reġimi regolatorji tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali fl-Istati Membri tal-UE, b'mod partikolari l-livell ta' ftuħ u aċċess għall-partijiet terzi, u l-mekkaniżmi u r-regolamenti tal-ipprezzar,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn il-metodi ta' kejl u l-approċċi tal-provvista tal-enerġija tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali,

− Jiddeskrivu l-kundizzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti tal-aċċess għan-netwerks tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn l-użu ta' kull xorta ta' sors tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ distrettwali,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn l-użu tas-sħana u tal-kesħa mitlufa u kif dawn is-sorsi huma meqjusa fil-provvista tal-enerġija distrettwali,

− Jagħtu ħarsa ġenerali lejn l-aspetti tar-regolamentazzjoni tal-bini u dik urbana relatati mal-provvista tat-tisħin u tat-tkessiħ distrettwali,

− Jippreżentaw ix-xogħol, l-affarijiet li jridu jingħataw u r-riżultati fil-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati u mal-Istati Membri, inkluż f'fora ta' kooperazzjoni tal-enerġija rinnovabbli reġjonali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 20
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm ta' ħidma H2020 għall-2018-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/03/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 01/04/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jattendu għal-laqgħa iżda jistgħu jkunu rrappreżentati minn mhux iktar minn persuna 1. Fi tmiem is-seduta tal-ftuħ, il-President tal-kumitat tal-ftuħ se jindika l-isem ta' dawk li jitfgħu l-offerti u d-deċiżjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà ta' kull offerta li waslet. Il-prezzijiet imsemmija fl-offerti mhux se jiġu kkomunikati.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 3881-72313
Faks: +33 3881-79062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-ittra tan-notifika li tinforma dwar ir-riżultat tal-offerta jew, fin-nuqqas ta' din, mid-data li fiha dak li qiegħed iressaq l-appell ġie mgħarraf dwarha. It-tressiq ta' appell mal-Ombudsman Ewropew la jista' jwaqqaf iż-żmien sa meta għandhom jintbagħtu l-appelli u lanqas jista' joħloq data oħra tal-għeluq.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Nidergerünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/02/2019