Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 95187-2018

03/03/2018    S44

il-Belġju-Brussell: Lejn monitoraġġ aħjar tal-ħiliet fl-innovazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni reġjonali, u x-xejriet tan-negozju b'appoġġ tal-modernizzazzjoni industrijali fl-UE

2018/S 044-095187

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Lejn monitoraġġ aħjar tal-ħiliet fl-innovazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni reġjonali, u x-xejriet tan-negozju b'appoġġ tal-modernizzazzjoni industrijali fl-UE

Numru ta' referenza: EASME/COSME/2016/014
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
77000000 Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-akkwakultura u ta' l-apikultura
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz immirat sabiex janalizza dejta eżistenti u tagħrif kwalitattiv relatat li hu disponibbli llum minn numru ta' attivitajiet, bħal, osservatorji, għodod ta' monitoraġġ, u studji relatati mal-industrija, immaniġġjati mill-Kummissjoni Ewropea, bil-għan li tivvaluta aħjar il-livelli u l-ħtiġijiet għall-modernizzazzjoni tal-industrija Ewropea u tipprovdi rakkomandazzjonijiet fuq kif din l-analiżi statistika u kwalitattiva għandha tkun imfittxija aħjar fil-futur biex tivvaluta l-modernizzazzjoni tal-industrija u tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp ta' politiki aħjar fuq livell reġjonali, nazzjonali u tal-UE.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 275 100.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, minbarra l-laqgħat li se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz immirat sabiex janalizza dejta eżistenti u tagħrif kwalitattiv relatat li hu disponibbli llum minn numru ta' attivitajiet, bħal, osservatorji, għodod ta' monitoraġġ, u studji relatati mal-industrija, immaniġġjati mill-Kummissjoni Ewropea, bil-għan li tivvaluta aħjar il-livelli u l-ħtiġijiet għall-modernizzazzjoni tal-industrija Ewropea u tipprovdi rakkomandazzjonijiet fuq kif din l-analiżi statistika u kwalitattiva għandha tkun imfittxija aħjar fil-futur biex tivvaluta l-modernizzazzjoni tal-industrija u tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp ta' politiki aħjar fuq livell reġjonali, nazzjonali u tal-UE.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 1. Ir-rilevanza għal u l-fehim tajjeb tal-għanijiet tas-sejħa, u ta' kif ir-riżultati mistennija minn dan ix-xogħol se jintużaw biex tiġi vvalutata aħjar il-modernizzazzjoni tal-industrija / Peżar: 15-il punt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 2. Il-kwalità, il-konsistenza u r-robustezza tal-metodoloġija proposta maħsuba biex tikkombina l-indikaturi eżistenti u d-dejta statistika mill-inizjattivi kontinwi tal-UE. / Peżar: 40 punt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 3. Iċ-ċarezza, ir-rilevanza u l-konsistenza tal-programm iddettaljat tax-xogħol inkluż it-tifsira tax-xogħlijiet kollha, l-orarju tal-ħin, l-isforzi u r-riżorsi / Peżar: 30 punt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: 4. Il-kopertura ġeografika tax-xogħol propost / Peżar: 15-il punt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-punteġġ totali għall-kriterji kwalitattivi tal-għoti / Peżar: 70 %
Prezz - Peżar: 30 %
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-WP (Pakkett tax-Xogħol) tal-COSME għall-2016 – Miżuri ta' appoġġ, l-oġġett GRO/SME/16/F/1 - Studji u Valutazzjoni tal-Impatt.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2016/S 145-261229
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASME/COSME/2016/014
Titlu:

Lejn monitoraġġ aħjar tal-ħiliet fl-innovazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni reġjonali, u x-xejriet tan-negozju b'appoġġ tal-modernizzazzjoni industrijali fl-UE

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
21/12/2017
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Idеа Strategische Economische Consulting
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: BE 0463832719
Indirizz postali: Rue Joseph II, 40
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: www.ideaconsult.be
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Consultores de automatización y robótica SA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: ES A48228399
Indirizz postali: Carretera de Asúa, 6
Belt: Getxo
Kodiċi NUTS: ES ESPAÑA
Kodiċi postali: ES — 48390
Pajjiż: Spanja
Indirizz tal-Internet: www.carsa.es
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GMBH
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: DE 188318292
Indirizz postali: L 71, 1.
Belt: Mannheim
Kodiċi NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kodiċi postali: 68161
Pajjiż: Il-Ġermanja
Indirizz tal-Internet: www.zew.de
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Technopolis Consulting Group Belgium
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: BE 0866397763
Indirizz postali: Avenue de Tervuren 188A
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1150
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: www.technopolis-group.com
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 300 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 275 100.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 22 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż tad-deċiżjoni tal-għoti, tista' tressaq azzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni tal-għoti. Kwalunkwe talba li tista' tagħmel u kwalunkwe tweġiba mingħandna, jew ilment għal amministrazzjoni ħażina, la se jkollha l-iskop u lanqas l-effett li tissospendi l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament jew tal-ftuħ ta' perijodu ġdid għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ tal-proċeduri għall-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1 ta' dan l-avviż ta' kuntratt.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/02/2018