Υπηρεσίες - 97020-2016

23/03/2016    S58    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Διαμορφώσεις και επισκευές των αρχιτεκτονικών διατάξεων και φινιρισμάτων — Εγκατάσταση τεχνικών εξοπλισμών

2016/S 058-097020

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18.3.2016, 2016/S 055-091133)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Contact: section «Facility Management». Tél. +352 43032367. Courriel: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu

Αντί 

II.2.1) Τίτλος:

Εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Αριθμός τμήματος: 2

(...)

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών:

Διάρκεια σε μήνες: 12.

(...)

Διάβαζε 

II.2.1) Τίτλος:

Εργασίες περάτωσης: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.

Αριθμός τμήματος: 2

(...)

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών:

Διάρκεια σε μήνες: 48.

(...)