Официален уебсайт на Европейския съюз

Резултати от търсенето

Results list

На страницата с резултатите от търсенето се показват обявленията, които отговарят на вашите критерии за търсене. Критериите за търсене, които сте определили, са видими в горната част на страницата. Имате възможност по всяко време да деактивирате показването на критериите за търсене в списъка с резултати чрез раздела „Предпочитания“ на вашия профил.

Броят на показаните резултати на страница е въз основа на вашите предпочитания. Като регистриран потребител може да променяте по всяко време броя на елементите на страницата с резултати от търсенето (10, 25, 50, 100) в раздел „Предпочитания“ на вашия профил. Може да отидете до следваща/предишна страница, като използвате „Навигатор за страници“ или като въведете конкретен номер на страница в полето за въвеждане на номера на страницата.

Създаване на автоматично известие за търсенето (само за регистрирани потребители)

Може да създадете автоматично известие за търсене, за да бъдете уведомявани за нови резултати, отговарящи на вашето търсене. Може да изберете една от следните честоти за автоматичното известие:

 • Ежедневно
 • Седмично
 • На всеки две седмици
 • Месечно

Може да имате до 25 автоматични известия за търсене. След достигане на максималния брой може да запазите допълнително автоматично известие само ако замените съществуващо. Може да преглеждате и променяте запазените си автоматични известия за търсене по всяко време в раздела „Моето табло“.

Създаване на автоматично известие за обявление (само за регистрирани потребители)

След като изберете поне едно обявление от вашия списък с резултати от търсенето, може да изберете опцията за Създаване на автоматично известие за обявление. В този случай всеки път, когато свързано обявление бъде публикувано, ще получите автоматично известие по електронна поща. Може да преглеждате и променяте запазените си автоматични известия за обявления по всяко време в раздела „Моето табло“.

Изтегляне

Може да изтеглите целия списък с резултати от търсенето или конкретни избрани известия в:

 • PDF формат на езика на навигация
 • PDF формат на езика на оригинала
  • За регистрирани потребители ограничението е до 15 000 обявления
  • За гостуващи потребители ограничението е до 3 000 обявления
 • XML
  • За регистрирани потребители ограничението е 45 000 обявления
  • За гостуващи потребители ограничението е 9 000 обявления

Експортиране на списък

Може да експортирате допълнителни метаданни за целия списък или за конкретни избрани известия в:

 • Excel
  • За регистрирани потребители ограничението е 150 000 обявления
  • За гостуващи потребители ограничението е 30 000 обявления
 • PDF
  • За регистрирани потребители ограничението е 150 000 обявления
  • За гостуващи потребители ограничението е 30 000 обявления
 • CSV
  • За регистрирани потребители ограничението е 450 000 обявления
  • За гостуващи потребители ограничението е 90 000 обявления

За да експортирате списъка, трябва да изберете поне едно поле за метаданни. Може да използвате полето „Филтър“ за търсене на метаданни

Please note that it is possible that upon selection of certain metadata fields, an empty exported list is displayed for notices using the “TED Schema” format. This is because some metadata are not indexed for notices using the old format “TED schema”. However, in notices based on the eForms format, all the metadata are indexed.

Споделяне/редактиране на URL

По всяко време може да копирате URL и да го споделите с друг потребител. Получателят ще може да види същите резултати, които виждате вие. Тъй като параметрите на заявката за търсене са част от URL адреса, може директно да редактирате URL адреса, дефиниращ нова заявка за търсене, и да извлечете актуализираните съответстващи резултати от търсенето.

Пример: Вашият URL адрес е следният (след „?“ може да намерите параметрите на заявката за търсене):

 • search/result?FT=paris&search-scope=ACTIVE

Заявката за търсене по-горе означава:

 • Обхватът на търсене е „Активни обявления“
 • Проверява известия, които включват фразата в свободен текст (FT) „Париж“

Чрез редактиране на URL адреса може незабавно да промените обхвата на търсене, като замените „АКТИВНИ“ с „ВСИЧКИ“:

 • search/result?FT=paris&search-scope=ALL
  • Търсене чрез използване на обхвата „Всички“ обявления
 • search/result?FT=paris&search-scope=LATEST
  • Търсене чрез използване на обхвата „Текущо издание на ОВ S“

Или променете свободния текст (FT), като замените израза „Париж“ с друг израз:

 • search/result?FT=luxembourg&search-scope=ACTIVE
 • search/result?FT=agriculture&search-scope=LATEST