Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα αναζήτησης

Results list

Η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζει τις προκηρύξεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησής σας. Τα κριτήρια αναζήτησης που έχετε ορίσει είναι ορατά στο επάνω μέρος της σελίδας. Έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των κριτηρίων αναζήτησης στον κατάλογο αποτελεσμάτων ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας «Προτιμήσεις» του λογαριασμού σας.

Ο αριθμός των εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων ανά σελίδα βασίζεται στις προτιμήσεις σας. Ως εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των στοιχείων ανά σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης (10, 25, 50, 100) ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Προτιμήσεις» του λογαριασμού σας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια επόμενη/προηγούμενη σελίδα χρησιμοποιώντας την επιλογή «Πλοηγός σελίδας» ή πληκτρολογώντας έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδας στο πλαίσιο εισαγωγής αριθμού σελίδας.

Δημιουργία ειδοποίησης αναζήτησης (μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση αναζήτησης για να ενημερώνεστε για νέα αποτελέσματα που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες συχνότητες για την ειδοποίηση:

 • Σε καθημερινή βάση
 • Σε εβδομαδιαία βάση
 • Σε δεκαπενθήμερη βάση
 • Σε μηνιαία βάση

Μπορείτε να έχετε έως και 25 ειδοποιήσεις αναζήτησης. Αφότου φτάσετε στον μέγιστο αριθμό, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια επιπλέον αναζήτηση μόνο αν αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα. Μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τις ειδοποιήσεις αναζήτησης ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Ο πίνακας εργαλείων μου».

Δημιουργία ειδοποίησης προκηρύξεων (μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

Αφού επιλέξετε τουλάχιστον μία προκήρυξη από τον κατάλογο αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας, μπορείτε να επιλέξετε τη Δημιουργία ειδοποίησης προκηρύξεων. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε φορά που θα δημοσιεύεται μια σχετική προκήρυξη θα λαμβάνετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τις ειδοποιήσεις προκηρύξεων ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Ο πίνακας εργαλείων μου».

Τηλεφόρτωση

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ολόκληρο τον κατάλογο αποτελεσμάτων αναζήτησης ή συγκεκριμένες επιλεγμένες προκηρύξεις σε:

 • PDF στη γλώσσα περιήγησης
 • PDF στην επίσημη γλώσσα
  • Για τους εγγεγραμμένους χρήστες το όριο είναι 15.000 προκηρύξεις
  • Για τους φιλοξενούμενους χρήστες το όριο είναι 3.000 προκηρύξεις
 • XML
  • Για τους εγγεγραμμένους χρήστες το όριο είναι 45.000 προκηρύξεις
  • Για τους φιλοξενούμενους χρήστες το όριο είναι 9.000 προκηρύξεις

Κατάλογος εξαγωγής

Μπορείτε να εξάγετε πρόσθετα μεταδεδομένα για ολόκληρο τον κατάλογο ή για συγκεκριμένες επιλεγμένες προκηρύξεις:

 • Excel
  • Για τους εγγεγραμμένους χρήστες το όριο είναι 150.000 προκηρύξεις
  • Για τους φιλοξενούμενους χρήστες το όριο είναι 30.000 προκηρύξεις
 • PDF
  • Για τους εγγεγραμμένους χρήστες το όριο είναι 150.000 προκηρύξεις
  • Για τους φιλοξενούμενους χρήστες το όριο είναι 30.000 προκηρύξεις
 • CSV
  • Για τους εγγεγραμμένους χρήστες το όριο είναι 450.000 προκηρύξεις
  • Για τους φιλοξενούμενους χρήστες το όριο είναι 90.000 προκηρύξεις

Για την εξαγωγή του καταλόγου, πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα πεδίο μεταδεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο «Φίλτρα» για να αναζητήσετε μεταδεδομένα.

Please note that it is possible that upon selection of certain metadata fields, an empty exported list is displayed for notices using the “TED Schema” format. This is because some metadata are not indexed for notices using the old format “TED schema”. However, in notices based on the eForms format, all the metadata are indexed.

Μοιραστείτε/επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL και να τη μοιραστείτε με κάποιον άλλο χρήστη. Ο παραλήπτης θα μπορεί να δει τα ίδια αποτελέσματα με εσάς. Καθώς οι παράμετροι του ερωτήματος αναζήτησης αποτελούν μέρος της διεύθυνσης URL, μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας τη διεύθυνση URL ορίζοντας ένα νέο ερώτημα αναζήτησης και να λάβετε τα ενημερωμένα αντίστοιχα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παράδειγμα: Η διεύθυνση URL σας είναι η ακόλουθη (μετά το «?» μπορείτε να βρείτε τις παραμέτρους του ερωτήματος αναζήτησης):

 • search/result?FT=paris&search-scope=ACTIVE

Το παραπάνω ερώτημα αναζήτησης σημαίνει:

 • Το πεδίο αναζήτησης είναι «Ενεργές προκηρύξεις»
 • Ελέγχει τις προκηρύξεις που περιλαμβάνουν τη φράση ελεύθερου κειμένου (ΕΚ) «paris»

Επεξεργαζόμενοι τη διεύθυνση URL μπορείτε να αλλάξετε αμέσως το πεδίο αναζήτησης, αντικαθιστώντας το «ACTIVE» με το «ALL»:

 • search/result?FT=paris&search-scope=ALL
  • Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το πεδίο εμφάνισης προκηρύξεων «All»
 • search/result?FT=paris&search-scope=LATEST
  • Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το πεδίο «Τρέχον τεύχος ΕΕ σειρά S»

Ή για να τροποποιήσετε το ελεύθερο κείμενο (ΕΚ), αντικαθιστώντας τη φράση «Paris» με μια άλλη φράση:

 • search/result?FT=luxembourg&search-scope=ACTIVE
 • search/result?FT=agriculture&search-scope=LATEST