Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Torthaí cuardaigh

Results list

Taispeánann leathanach na dTorthaí cuardaigh na fógraí a chomhfhreagraíonn do do chritéir chuardaigh. Tá na critéir chuardaigh atá sainithe agat le feiceáil ag barr an leathanaigh. Tá an rogha agat taispeáint na gcritéar cuardaigh i liosta na dtorthaí a dhíchumasú ag am ar bith, tríd an rannán “Sainroghanna” de do chuntas.

Tá líon na dtorthaí a thaispeántar in aghaidh an leathanaigh bunaithe ar do chuid sainroghanna. Mar úsáideoir atá logáilte isteach, is féidir leat líon na míreanna in aghaidh an leathanaigh torthaí cuardaigh (10, 25, 50, 100) a athrú sa rannán “Sainroghanna” de do chuntas ag am ar bith. Is féidir leat nascleanúint a dhéanamh chuig an gcéad leathanach eile/leathanach roimhe sin trí úsáid a bhaint as “Nascleantóir an leathanaigh” nó trí uimhir leathanaigh ar leith a chlóscríobh isteach i mbosca ionchuir Uimhir an leathanaigh.

Cruthaigh foláireamh cuardaigh (úsáideoirí atá logáilte isteach amháin)

Is féidir leat foláireamh cuardaigh a chruthú, le fógra a fháil faoi thorthaí nua a mheaitseálann le do chuardach. Is féidir leat ceann amháin de na minicíochtaí seo a leanas a roghnú don fholáireamh:

 • Gach lá
 • Gach seachtain
 • Gach coicís
 • Gach mí

Is féidir leat suas le 25 fholáireamh cuardaigh a bheith agat. Tar éis duit an t-uaslíon a bhaint amach, ní féidir leat foláireamh breise a shábháil ach amháin má fhorscríobhann tú ceann atá ann cheana féin. Is féidir leat d'fholáirimh chuardaigh a fheiceáil agus a athrú ag am ar bith sa rannán “An Deais Agamsa”.

Cruthaigh foláireamh fógra (úsáideoirí atá logáilte isteach amháin)

Tar éis duit fógra amháin ar a laghad a roghnú ó do liosta torthaí cuardaigh, is féidir leat Cruthaigh foláireamh fógraa roghnú. Sa chás seo, gach uair a fhoilseofar fógra gaolmhar gheobhaidh tú fógra ríomhphoist. Is féidir leat d'fholáirimh fógra a fheiceáil agus a athrú ag am ar bith sa rannán “An Deais Agamsa”.

Íoslódáil

Is féidir leat liosta iomlán na dtorthaí cuardaigh, nó fógraí roghnaithe ar leith a íoslódáil mar:

 • PDF sa teanga bhrabhsála
 • PDF sa teanga oifigiúil
  • I gcás úsáideoirí atá logáilte isteach is é 15 000 fógra an teorainn
  • I gcás aoi-úsáideoirí is é 3 000 fógra an teorainn
 • XML
  • I gcás úsáideoirí atá logáilte isteach is é 45 000 fógra an teorainn
  • I gcás aoi-úsáideoirí is é 9 000 fógra an teorainn

Liosta a easpórtáil

Is féidir leat meiteashonraí breise a easpórtáil don liosta iomlán, nó le haghaidh fógraí roghnaithe ar leith mar:

 • Excel
  • I gcás úsáideoirí atá logáilte isteach is é 150 000 fógra an teorainn
  • I gcás aoi-úsáideoirí is é 30 000 fógra an teorainn
 • PDF
  • I gcás úsáideoirí atá logáilte isteach is é 150 000 fógra an teorainn
  • I gcás aoi-úsáideoirí is é 30 000 fógra an teorainn
 • CSV
  • I gcás úsáideoirí atá logáilte isteach is é 450 000 fógra an teorainn
  • I gcás aoi-úsáideoirí is é 90 000 fógra an teorainn

Chun an liosta a easpórtáil, ní mór duit réimse meiteashonraí amháin ar a laghad a roghnú. Is féidir leat an “Bosca scagaire” a úsáid chun meiteashonraí a chuardach.

Nuair a roghnaítear réimsí meiteashonraí áirithe, tabhair do d’aire go bhfuil sé dodhéanta liosta folamh easpórtáilte a thaispeáint le haghaidh fógraí san fhormáid ‘TED Schema’. Is amhlaidh atá toisc nach bhfuil roinnt meiteashonraí innéacsaithe le haghaidh fógraí a bhaineann úsáid as an seanfhormáid ‘Scéimre TED’. Mar sin féin, le haghaidh fógraí atá bunaithe ar fhormáid ríomh-Fhoirmeacha, tá na meiteashonraí uile innéacsaithe.

An URL a chomhroinnt/a chur in eagar

Ag am ar bith, is féidir leat an URL a chóipeáil agus é a roinnt le húsáideoir eile. Beidh an faighteoir in ann féachaint ar na torthaí céanna leatsa. Toisc go bhfuil paraiméadair an iarratais cuardaigh mar chuid den URL, is féidir leat an URL a chur in eagar go díreach lena sainítear iarratas cuardaigh nua agus na torthaí cuardaigh comhfhreagracha nuashonraithe a aisghabháil.

Sampla: Is é seo a leanas do URL (tar éis an “?” is féidir leat teacht ar pharaiméadair an iarratais cuardaigh):

 • search/result?FT=paris&search-scope=ACTIVE

Ciallaíonn an t-iarratas cuardaigh thuas:

 • Is iad “Fógraí gníomhacha” an raon feidhme cuardaigh
 • Seiceálann fógraí ina bhfuil an frása saorthéacs (FT) “paris”

Tríd an URL a chur in eagar is féidir leat an raon feidhme cuardaigh a athrú láithreach, trí “ACTIVE” a chur in ionad “ALL”:

 • search/result?FT=paris&search-scope=ALL
  • Chun cuardach a dhéanamh trí úsáid a bhaint as raon feidhme fógraí “Gach fógra”
 • search/result?FT=paris&search-scope=LATEST
  • Chun cuardach a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an raon feidhme “Eagrán reatha IO S”

Nó an saorthéacs (FT) a athrú, trí fhrása eile a chur in ionad an fhrása “Paris”

 • search/result?FT=luxembourg&search-scope=ACTIVE
 • search/result?FT=agriculture&search-scope=LATEST