Oficiální internetová stránka Evropské unie

Výsledky vyhledávání

Results list

Stránka s výsledkem vyhledávání zobrazuje oznámení, která odpovídají vašim kritériím vyhledávání. Kritéria vyhledávání, která jste zadali, jsou viditelná v horní části stránky. Zobrazování kritérií vyhledávání v seznamu výsledků můžete kdykoli zakázat v oddíle „Preference“ svého účtu.

Počet zobrazených výsledků na stránku se odvíjí od vašich preferencí. Jako přihlášený uživatel můžete kdykoli změnit počet položek na stránce s výsledky vyhledávání (10, 25, 50, 100) v oddíle „Preference“ svého účtu. Na další/předchozí stránku můžete přejít pomocí „Navigátoru stránek“ nebo zadáním konkrétního čísla stránky do pole Číslo stránky.

Uložit upozornění na vyhledávání (pouze přihlášení uživatelé)

Můžete si vytvořit upozornění na vyhledávání, a být tak informováni o nových výsledcích, která odpovídají vašemu vyhledávání. Pro upozornění můžete nastavit jednu z následujících frekvencí:

 • denně
 • týdně
 • čtrnáctidenně
 • měsíčně

Můžete mít až 25 upozornění na vyhledávání. Po dosažení maximálního počtu si můžete uložit další upozornění pouze v případě, že přepíšete některé již uložené upozornění. Svá uložená upozornění si můžete kdykoli zobrazit a upravit v oddíle „Můj přehled“.

Vytvořit upozornění na oznámení (pouze přihlášení uživatelé)

Po výběru alespoň jednoho upozornění ze seznamu výsledků vyhledávání si můžete vybrat možnost Vytvořit upozornění na oznámení. V tomto případě obdržíte e-mailové upozornění pokaždé, když bude zveřejněno související oznámení. Svá uložená upozornění na oznámení si můžete kdykoli zobrazit a upravit v oddíle „Můj přehled“.

Stáhnout

Celý seznam výsledků vyhledávání nebo konkrétní vybraná oznámení si můžete stáhnout ve formátu:

 • PDF v jazyce prohlížení
 • PDF v úředním jazyce
  • V případě přihlášených uživatelů je limit 15 000 oznámení
  • V případě nepřihlášených uživatelů je limit 3 000 oznámení
 • XML
  • V případě přihlášených uživatelů je limit 45 000 oznámení
  • V případě nepřihlášených uživatelů je limit 9 000 oznámení

Exportovat seznam

Můžete exportovat dodatečná metadata pro celý seznam nebo pro konkrétní vybraná oznámení ve formátu:

 • Excel
  • V případě přihlášených uživatelů je limit 150 000 oznámení
  • V případě nepřihlášených uživatelů je limit 30 000 oznámení
 • PDF
  • V případě přihlášených uživatelů je limit 150 000 oznámení
  • V případě nepřihlášených uživatelů je limit 30 000 oznámení
 • CSV
  • V případě přihlášených uživatelů je limit 450 000 oznámení
  • V případě nepřihlášených uživatelů je limit 90 000 oznámení

Chcete-li seznam exportovat, musíte vybrat alespoň jedno pole metadat. K vyhledání metadat můžete použít pole „Filtrovat“.

Please note that it is possible that upon selection of certain metadata fields, an empty exported list is displayed for notices using the “TED Schema” format. This is because some metadata are not indexed for notices using the old format “TED schema”. However, in notices based on the eForms format, all the metadata are indexed.

Sdílet/upravit adresu URL

Adresu URL si můžete kdykoli zkopírovat a sdílet ji s jiným uživatelem. Její příjemce si bude moci zobrazit stejné výsledky jako vy. Protože parametry dotazu vyhledávání jsou součástí adresy URL, můžete si přímo upravit adresu URL, která definuje nový dotaz vyhledávání, a získat tak aktualizovaný odpovídající výsledek vyhledávání.

Příklad: Vaše adresa URL je následující (za „?“ naleznete parametry dotazu vyhledávání):

 • search/result?FT=paris&search-scope=ACTIVE

Výše uvedený dotaz vyhledávání znamená:

 • Oblastí vyhledávání jsou Aktivní oznámení
 • Kontroluje oznámení, která obsahují slovo „paris“ ve volném textu (FT)

Úpravou adresy URL můžete okamžitě změnit oblast vyhledávání, a to tak, že nahradíte „ACTIVE“ výrazem „ALL“:

 • search/result?FT=paris&search-scope=ALL
  • Chcete-li vyhledávat pomocí oblasti oznámení „ALL“.
 • search/result?FT=paris&search-scope=LATEST
  • Chcete-li vyhledávat pomocí oblasti „Aktuální vydání řady S Úř. věst.“

Nebo změňte volný text (FT) tak, že nahradíte slovo „Paris“ jiným slovem:

 • search/result?FT=luxembourg&search-scope=ACTIVE
 • search/result?FT=agriculture&search-scope=LATEST