SÆT KRYDS I KALENDEREN! TED-arrangement den 29.-30. april 2024

Data om offentlige udbud – nu med superkræfter
 

Vi glæder os til at afholde konferencen "Data om offentlige udbud – nu med superkræfter: Åbenhed i offentlige udbud og udnyttelse af kunstig intelligens". Den finder sted den 29.-30. april 2024 på Residence Palace i Bruxelles og online samtidig med flere vigtige jubilæer – 30 år med EU's indre marked, 40 år med TED og 25 år med TED online.

Konferencen har til formål at gøre status over de vigtigste juridiske og tekniske fremskridt med hensyn til den måde, vi indsamler og formidler data om europæiske offentlige udbud på. Derudover vil vi sammen med alle interessenterne reflektere over, hvordan vi kan få mest muligt ud af udbudsdata i fremtiden til gavn for vores samfund og økonomi.

Der vil bl.a. være fokus på dataområdet for offentlige udbud, på de muligheder, som kunstig intelligens giver, og på e-formularer, som siden oktober 2023 har været den eneste metode til offentliggørelse af udbudsdata. Disse emner vil blive præsenteret af eksperter fra nationale myndigheder, EU-institutioner, NGO'er og udbudsspecialister.

Arrangementet vil tilgodese interesser og behov hos et bredt publikum, bl.a. TED-databrugere og -videreanvendere, TED eSenders med ansvar for at indsende udbudsrelaterede oplysninger til TED til offentliggørelse, nationale udgivere, den akademiske verden og politiske beslutningstagere.

Sæt kryds i kalenderen, og deltag i denne spændende konference, hvor vi vil se på fremtiden for data om offentlige udbud. Hold øje med nyt om konferencen og information om tilmelding.

Har du spørgsmål, kan du kontakte: OP-EVENTS@publications.europa.eu

Vi glæder os til at se dig til konferencen.