MISSA INTE! TED-konferens den 29–30 april 2024

Upphandlingsdata med superkrafter
 

Vi är mycket glada att kunna tillkännage ett kommande evenemang, ”Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence.” Konferensen går av stapeln den 29 och 30 april 2024 på Residence Palace i Bryssel och du kan även delta på nätet. Den sammanfaller med tre större jubileum: EU:s inre marknad fyller 30 år, TED lanserades för 40 år sedan och TED på nätet fyller 25.

På konferensen ska vi inventera viktiga rättsliga och tekniska framsteg när det gäller hur vi samlar in och sprider data om offentlig upphandling i EU och diskutera med alla aktörer om hur vi bäst kan dra nytta av upphandlingsdata i framtiden till gagn för våra samhällen och ekonomier.

Viktiga ämnen är ett europeiskt område för offentliga upphandlingsdata, möjligheter med artificiell intelligens och eForms, den enda standarden för publicering av upphandlingsdata sedan oktober 2023. Ämnena kommer att presenteras av experter från nationella myndigheter, EU-institutionerna, icke-statliga organisationer och upphandlingsspecialister.

Evenemanget är tänkt att passa olika grupper av deltagare, bland annat användare och återanvändare av TED-data, eSenders med ansvar för att skicka upphandlingsrelaterad information till TED för publicering, nationella förläggare, forskare och beslutsfattare.

Håll dagarna fria så att du kan delta i den här matnyttiga konferensen om framtiden för upphandlingsdata. Vi kommer snart med mer information om konferensen och hur du anmäler dig.

Om du har frågor kan du kontakta OP-EVENTS@publications.europa.eu

Vi hoppas att vi träffas på konferensen!