Oficiální internetová stránka Evropské unie

POZNAMENEJTE SI DO DIÁŘE! Akce platformy TED ve dnech 29.–30. dubna 2024

Konference na téma transparentnost při zadávání veřejných zakázek
 

S radostí vám oznamujeme konání konference na téma transparentnost a využívání umělé inteligence při zadávání veřejných zakázek s názvem „Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence“. Uvedená akce proběhne ve dnech 29.–30. dubna 2024 v  prostorách Residence Palace v Bruselu a bude ji možné sledovat i online. Konference se koná u příležitosti významných výročí, například 30 let existence jednotného evropského trhu, 40 let od spuštění systému TED a 25 let fungování TED online.

Cílem je zhodnotit dosažený pokrok v právní a technické oblasti, a to ve způsobu, jak shromažďujeme a šíříme údaje o zadávání evropských veřejných zakázek, a dále spolu se všemi zúčastněnými stranami zvážit, jak údajů o zadávání veřejných zakázek co nejlépe využít v budoucnu v zájmu rozvoje naší společnosti i hospodářství.

Mezi klíčová projednávaná témata budou patřit datový prostor pro zadávání veřejných zakázek, příležitosti, které nabízí umělá inteligence, a elektronické formuláře (tzv. eForms), jež jsou od října 2023 výlučným standardním formátem pro zveřejňování údajů o veřejných zakázkách. Na konferenci vystoupí odborníci zastupující vnitrostátní orgány, evropské instituce, nevládní organizace, jakož i specialisté v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Akce bude zohledňovat zájmy a potřeby různých cílových skupin, včetně uživatelů a dalších uživatelů údajů z databáze TED, elektronických odesílatelů (tzv. eSenders) odpovědných za předkládání informací, jež souvisejí se zadáváním veřejných zakázek, platformě TED ke zveřejnění, dále vnitrostátních vydavatelů, akademické obce, tvůrců politik a dalších subjektů.

Poznamenejte si datum této informativní konference do kalendáře – je totiž příležitostí dozvědět se více o budoucím možném vývoji údajů o zadávání veřejných zakázek. Další podrobnosti o konferenci i informace o registraci brzy zveřejníme.

Dotazy můžete zasílat na adresu: OP-EVENTS@publications.europa.eu

Těšíme se na vaši účast.