Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! Εκδήλωση TED στις 29-30 Απριλίου 2024

Public procurement data superpowers
 

Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε την επικείμενη εκδήλωση με τίτλο «Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence». Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Απριλίου 2024, στο Residence Palace στις Βρυξέλλες, καθώς και διαδικτυακά, ενώ συμπίπτει με μείζονες επετείους, όπως τα 30 χρόνια ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, τα 40 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της TED και τα 25 χρόνια δυνατότητας διαδικτυακής χρήσης της ΤED .

Η εκδήλωση αυτή αποσκοπεί να προβεί σε απολογισμό των βασικών νομικών και τεχνικών εξελίξεων στον τρόπο συλλογής και διάδοσης των ευρωπαϊκών δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και να προβληματιστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν στο μέλλον να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας.

Στα βασικά θέματα θα περιλαμβάνονται ο χώρος δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρονικά έντυπα —το αποκλειστικό πρότυπο για τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις από τον Οκτώβριο του 2023. Τα θέματα θα παρουσιαστούν από εμπειρογνώμονες ομιλητές από εθνικές αρχές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ και ειδικούς σε θέματα δημόσιων συμβάσεων.

Η εκδήλωση θα καλύψει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες ενός ποικίλου κοινού, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών δεδομένων TED και των περαιτέρω χρηστών, των eSenders που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην TED με σκοπό τη δημοσίευση και τη χρήση τους από εθνικούς εκδότες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους.

Σημειώστε την ημερομηνία για την καίρια διάσκεψη αυτή προκειμένου να διερευνήσετε το μέλλον των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή.

Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: OP-EVENTS@publications.europa.eu

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας!