Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

ATZĪMĒJIET KALENDĀRĀ! TED pasākums 2024. gada 29.–30. aprīlī

Publiskā iepirkuma datu iespējas
 

Mēs priecājamies paziņot par gaidāmo pasākumu “Publiskā iepirkuma datu iespējas. Publiskā iepirkuma pārredzamība — mākslīgā intelekta izmantošana”. Konference notiks 2024. gada 29. un 30. aprīlī "Residence Palace" Briselē, taču tā būs pieejama arī tiešsaistē. Šajā laikā tiks atzīmētas vairākas svarīgas gadadienas: Eiropas vienotā tirgus 30. gadadiena, TED 40. gadadiena un TED tiešsaistes versijas 25. gadadiena.

Šī pasākuma mērķis ir izvērtēt galvenos juridiskos un tehniskos sasniegumus attiecībā uz to, kā mēs vācam un izplatām Eiropas publiskā iepirkuma datus, un kopā ar visām ieinteresētajām personām apsvērt, kā nākotnē mūsu sabiedrībai un ekonomikai tos maksimāli izmantot.

Galvenie pasākuma temati būs publiskā iepirkuma datu telpa, mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas un e-veidlapas — vienīgais standarts iepirkuma datu publicēšanai kopš 2023. gada oktobra. Ar šiem tematiem iepazīstinās valsts iestāžu, ES iestāžu, NVO eksperti un publiskā iepirkuma speciālisti.

Pasākumā tiks ņemtas vērā dažādu auditoriju, tostarp TED datu lietotāju un atkalizmantotāju, e-sūtītāju, kas ir atbildīgi par iepirkuma informācijas iesniegšanu publicēšanai TED, valsts izdevēju, akadēmisko aprindu, politikas veidotāju u. c. intereses un vajadzības.

Atzīmējiet kalendārā šīs vērtīgās konferences datumu, lai ieskatītos publiskā iepirkuma datu nākotnē. Sekojiet līdzi sīkākai informācijai par pasākuma norisi un reģistrāciju.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi: OP-EVENTS@publications.europa.eu

Priecāsimies par Jūsu dalību!