Официален уебсайт на Европейския съюз

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ ТАЗИ ДАТА! Проява на TED на 29—30 април 2024 г.

Public procurement data superpowers
 

Имаме удоволствието да обявим предстоящата проява „Public Procurement Data Superpowers: прозрачност в обществените поръчки — използване на изкуствения интелект“. Конференцията ще се проведе на 29 и 30 април 2024 г. в Residence Palace в Брюксел и онлайн, като ще бъде съобразена с големите годишнини, включително 30 години единен европейски пазар, 40 години от стартирането на TED и 25 години TED онлайн.

Целта на тази проява е да се направи преглед на правния и техническия напредък в начина, по който събираме и разпространяваме данни за европейските обществените поръчки, и да разсъждаваме с всички заинтересовани страни относно начините за извличане на максимална полза от данните за обществените поръчки в бъдеще за нашето общество и икономика.

Сред основните теми ще бъдат пространството на данни за обществените поръчки, възможностите, предлагани от изкуствения интелект, и електронните формуляри — стандартът за публикуване на данни за обществените поръчки от октомври 2023 г. насам. Те ще бъдат представени от експерти от националните органи, институциите на ЕС, НПО и специалисти в областта на обществените поръчки.

Проявата ще отговори на интересите и нуждите на разнообразна аудитория, включително ползвателите и повторните ползватели на данни от TED, на eSenders, отговарящи за подаването на свързана с обществените поръчки информация на TED за публикуване, националните издатели, академичните среди, създателите на политики и др.

Отбележете си датата на тази интересна конференция, на която ще научите повече за бъдещето на данните за обществените поръчки. Следете за повече подробности и информация относно регистрацията.

Ако имате въпроси, пишете на адрес: OP-EVENTS@publications.europa.eu

Очакваме Вашето участие!