Oficiálne webové stránky Európskej únie

POZNAČTE SI TENTO DÁTUM! Konferencia platformy TED 29. – 30. apríla 2024

Superschopnosti údajov vo verejnom obstarávaní
 

S radosťou vás pozývame na nadchádzajúce podujatie s názvom „Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence“. Konferencia sa uskutoční 29. – 30. apríla 2024 v budove Residence Palace v Bruseli a bude ju možné sledovať aj online. Koná sa pri príležitosti niekoľkých významných výročí vrátane 30. výročia európskeho jednotného trhu, 40. výročia zavedenia systému TED a 25. výročia spustenia online platformy TED.

Cieľom tohto podujatia je zhodnotiť kľúčový právny a technický pokrok v spôsobe, akým zbierame a šírime údaje o európskom verejnom obstarávaní, a spolu so všetkými zainteresovanými stranami zvážiť, ako čo najlepšie využiť v budúcnosti údaje o verejnom obstarávaní v prospech našej spoločnosti a hospodárstva.

Medzi hlavné témy bude patriť dátový priestor pre verejné obstarávanie, príležitosti, ktoré ponúka umelá inteligencia, a elektronické formuláre, ktoré sú od októbra 2023 výlučným štandardom zverejňovania údajov o verejnom obstarávaní. Na konferencii ich predstavia odborníci z vnútroštátnych orgánov, inštitúcií EÚ, mimovládnych organizácií, ako aj odborníci na verejné obstarávanie.

Podujatie sa zameria na záujmy a potreby rôznorodého publika vrátane používateľov a opätovných používateľov údajov databázy TED, elektronických odosielateľov – eSenders – zodpovedných za predkladanie informácií súvisiacich s verejnými obstarávaniami do databázy TED na uverejnenie, ako aj vnútroštátnych vydavateľov, akademickej obce, tvorcov politík a ďalších subjektov.

Nenechajte si ujsť túto podnetnú konferenciu, na ktorej sa môžete dozvedieť viac o budúcnosti spracúvania údajov v oblasti verejného obstarávania. Ďalšie podrobnosti a informácie o registrácii budú čoskoro k dispozícii.

V prípade otázok kontaktujte: OP-EVENTS@publications.europa.eu

Tešíme sa na vašu účasť.