PASIŽYMĖKITE ŠIĄ DATĄ! TED renginys 2024 m. balandžio 29–30 d.

Viešųjų pirkimų duomenų galia
 

Su malonumu skelbiame apie būsimą renginį „Public Procurement Data Superpowers: Transparency in public procurement – Harnessing artificial intelligence“ („Viešųjų pirkimų duomenų galia: skaidrumas viešųjų pirkimų srityje ir dirbtinio intelekto potencialo išnaudojimas“). Konferencija, kuri vyks 2024 m. balandžio 29–30 d. Briuselio tarptautiniame spaudos centre "Residence Palace" ir internetu, priderinta prie svarbių sukaktuvių, įskaitant 30-ąsias bendrosios rinkos sukūrimo metines, 40-ąsias TED metines ir 25-ąsias TED internetinės versijos metines.

Šio renginio tikslas – įvertinti svarbiausią teisinę ir techninę pažangą, padarytą renkant ir platinant Europos viešųjų pirkimų duomenis, ir su visais suinteresuotaisiais subjektais apsvarstyti, kaip viešųjų pirkimų duomenis ateityje kuo geriau panaudoti mūsų visuomenės ir ekonomikos reikmėms.

Pagrindinės temos bus viešųjų pirkimų duomenų erdvė, dirbtinio intelekto teikiamos galimybės ir e. formos – išskirtinis viešųjų pirkimų duomenų skelbimo standartas nuo 2023 m. spalio mėn. Visa tai pristatys nacionalinių institucijų, ES institucijų, NVO ir viešųjų pirkimų specialistai.

Renginys bus pritaikytas prie įvairios auditorijos (įskaitant TED duomenų naudotojus ir pakartotinius naudotojus, e. siuntėjus, atsakingus už TED platformoje skelbtinos viešųjų pirkimų informacijos teikimą, taip pat nacionalinius leidėjus, akademinę bendruomenę, politikos formuotojus ir kt.) interesų ir poreikių.

Pasižymėkite šios įžvalgų konferencijos, kurioje bus nagrinėjama viešųjų pirkimų duomenų ateitis, datą. Sekite naujienas, jei norite gauti daugiau išsamios informacijos ir informaciją apie registraciją.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

Tikimės aktyvaus jūsų dalyvavimo.