Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Przeglądaj według tematu

Wyszukuj ogłoszenia

Można wybrać spośród trzech rodzajów wyszukiwania ogłoszeń:

 • Wyszukiwanie szybkie
 • Wyszukiwanie zaawansowane
 • Wyszukiwanie eksperckie

Zakres wyszukiwania

Są dostępne trzy obszary wyszukiwania w zależności od oczekiwanego zakresu: 

 • „Bieżące wydanie Dz.U. S” – ogłoszenia opublikowane w bieżącym wydaniu Dz.U. S.
 • Aktywne ogłoszenia – zawęża wyszukiwanie do najnowszych ogłoszeń. Zazwyczaj oznacza to: w przypadku ogłoszeń „Planowanie” – ogłoszenia przesłane do publikacji w ciągu ostatnich 364 dni; w przypadku ogłoszeń „Konkurs” wyszukiwane są ogłoszenia, w których nie upłynął jeszcze termin; w przypadku ogłoszeń „Wynik” zakres obejmuje ogłoszenia przesłane do publikacji w ciągu ostatnich 99 dni.
 • Wszystkie ogłoszenia – wyszukiwanie ogłoszeń z ostatnich 10 lat (dane dostępne od 1.1.2014)

Przeglądaj według tematu

W każdej chwili, gdy poruszasz się po witrynie TED, przy pomocy sekcji „Wyszukaj” możesz wyszukiwać ogłoszenia, wybierając przeglądanie według określonego tematu:

 • możliwości biznesowej,
 • branża (CPV),
 • miejsce realizacji.

Domyślnie wyświetlane są „Ogłoszenia aktywne”, ale możesz ograniczyć liczbę wyświetlanych ogłoszeń, wybierając „Bieżące wydanie Dz.U. S” w nagłówku „Zakres wyszukiwania”

Wyszukuj według możliwości biznesowych

Ta opcja powoduje wyświetlenie opublikowanych ogłoszeń grupami lub według poszczególnych rodzajów możliwości biznesowych. Można wybrać wyświetlanie określonych ogłoszeń, wybierając grupę „możliwości biznesowe” lub konkretny rodzaj ogłoszeń.

Ponadto można użyć pola „Filtruj”, aby wyszukać konkretny rodzaj możliwości biznesowej. Wyniki odpowiadające Twoim kryteriom wyszukiwania są podświetlane na żółto.

Wyszukuj według branży (CPV)

Ta opcja powoduje wyświetlenie opublikowanych ogłoszeń filtrowanych według branży. Te branże są skategoryzowane w formie drzewa na podstawie Wspólnego słownika zamówień (CPV).

Rozwijaj drzewo, by wyszukiwać określone ogłoszenia.

Ponadto można korzystać z pola „Filtruj”, aby wyszukiwać branżę lub kod CPV. Wyniki odpowiadające Twoim kryteriom wyszukiwania są podświetlane na żółto.

Wyszukuj według miejsca realizacji

Ta opcja powoduje wyświetlenie opublikowanych ogłoszeń według miejsca wykonania umowy.

Można korzystać z mapy w prawej sekcji, aby wyszukiwać przy pomocy klasyfikacji NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) lub według kraju. Domyślny widok mapy to widok krajów, ale korzystając z menu po prawej można:

 • przybliżać/oddalać
 • wyświetlić mapę na innym poziomie NUTS (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3),
 • włączyć lub wyłączyć widok pełnoekranowy.

Różne kolory pokazują liczbę ogłoszeń w danym miejscu realizacji.

Legenda jest wyświetlana w dolnym lewym rogu mapy.

Zamiast korzystać z mapy, można nawigować przy użyciu lewej sekcji, w której można wyszukiwać:

 • Rozszerzając określone miejsce realizacji
 • Wpisywanie tekstu w polu „Filtruj”, aby znaleźć określone miejsce realizacji. Wyniki odpowiadające Twoim kryteriom wyszukiwania są podświetlane na żółto.

Po każdym wybraniu przycisku rozszerzenia dla określonego miejsca realizacji mapa działa zgodnie z tym wyborem. Klikając na określone miejsce realizacji, użytkownik jest przenoszony na stronę z wynikami wyszukiwania, zawierającą ogłoszenia dla tego miejsca realizacji.