Oficiální internetová stránka Evropské unie

Prohlížení podle předmětu

Vyhledávání oznámení

Pro vyhledávání oznámení můžete použít tři způsoby vyhledávání:

 • rychlé vyhledávání
 • pokročilé vyhledávání
 • odborné vyhledávání

Oblast vyhledávání

K dispozici jsou tři možné oblasti vyhledávání, a to v závislosti na rozsahu, ve kterém chcete vyhledávat: 

 • Aktuální vydání řady S Úř. věst. – oznámení zveřejněná v aktuálním vydání vydání řady S Úř. věst.
 • Aktivní oznámení – omezuje vyhledávání na nejnovější oznámení To obvykle znamená oznámení ve fázi „Plánování“, která byla odeslána ke zveřejnění během posledních 364 dní; v případě oznámení týkajících se “Soutěží“ vyhledá oznámení, u nichž neuplynula lhůta, a v případě oznámení o „Výsledcích“ se jedná o oznámení odeslaná ke zveřejnění během posledních 99 dnů.
 • Všechna oznámení – vyhledá oznámení za posledních deset let (údaje dostupné od 1. ledna 2014)

Prohlížení podle předmětu

Kdykoli navštívíte stránky TED, můžete si prostřednictvím oddílu „Vyhledávání“ vyhledat oznámení a prohlížet si je podle konkrétního předmětu:

 • obchodní příležitosti
 • obchodního sektoru (CPV)
 • místa plnění

Jako výchozí možnost jsou zobrazena „Aktivní oznámení“, nicméně počet zobrazených oznámení můžete omezit tak, že zvolíte Aktuální vydání řady S Úř. věst. v možnosti „Oblast vyhledávání“.

Prohlížení podle obchodní příležitosti

Tato možnost zobrazuje zveřejněná oznámení podle skupin nebo podle konkrétních typů obchodních příležitostí. Můžete si zobrazit konkrétní oznámení tak, že si vyberete skupinu obchodních příležitostí nebo konkrétní typ.

Můžete také použít možnost „Filtrovat“ a vyhledat si konkrétní typ obchodní příležitosti. Výsledky, které se shodují s vašimi kritérii vyhledávání, budou zvýrazněny žlutě.

Prohlížení podle obchodního sektoru (CPV)

Tato možnost zobrazuje zveřejněná oznámení filtrovaná podle obchodního sektoru. Tyto obchodní sektory jsou kategorizovány ve formě stromového diagramu, na základě společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV).

Rozbalte si nabídku stromového diagramu, abyste mohli vyhledávat oznámení.

Můžete také použít možnost „Filtrovat“ a vyhledat si obchodní sektor nebo kód slovníku CPV. Výsledky, které se shodují s vašimi kritérii vyhledávání, budou zvýrazněny žlutě.

Prohlížení podle místa plnění

Tato možnost zobrazuje zveřejněná oznámení podle místa provedení zakázky.

Pro prohlížení můžete použít mapu v pravém oddíle, a to s využitím společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) nebo podle zemí. Mapa jako výchozí možnost zobrazuje země, nicméně s využitím nabídky na pravé straně můžete:

 • mapu přiblížit nebo oddálit
 • mapu zobrazit na jiné úrovni NUTS (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • zapnout/vypnout režim celé obrazovky

Různé barvy znázorňují počet oznámení v konkrétním místě plnění.

Legenda je zobrazena v dolním levém rohu mapy.

Namísto mapy můžete použít levý oddíl, ve kterém můžete vyhledávat tak, že:

 • si zvětšíte specifické místo plnění
 • využijete možnost Filtrovat po nalezení specifického místa plnění. Výsledky, které se shodují s vašimi kritérii vyhledávání, budou zvýrazněny žlutě.

Pokaždé, když vyberete možnost zvetšení specifického místa plnění, mapa váš požadavek zobrazí. Kliknutím na specifické místo plnění budete přesměrováni na stránku s výsledky vyhledávání, která obsahuje oznámení pro dané místo plnění.