Euroopa Liidu ametlik veebisait

Teemade järgi sirvimine

Teadete otsimine

Teadete otsimiseks saate valida kolme otsingutüübi vahel:

 • Kiirotsing
 • Täppisotsing
 • Ekspertotsing

Otsingu ulatus

Sõltuvalt soovitud ulatusest on kolm võimalikku otsinguvaldkonda: 

 • ELT S-seeria viimane väljaanne – viimases ELT S-seeria väljaandes avaldatud teated.
 • Aktiivsed teated – kitsendab otsingu ulatust kõige värskemate teadetega. See tähendab tavaliselt seda, et 'Kavandamise' teadete puhul on tegemist teadetega, mis on saadetud avaldamiseks viimase 364 päeva jooksul; 'Konkursi' teadete puhul otsitakse teateid, mille tähtaeg ei ole möödunud; ja 'Tulemuste' teadete puhul on tegemist teadetega, mis on saadetud avaldamiseks viimase 99 päeva jooksul.
 • Kõik teated – viimase kümne aasta jooksul avaldatud teadete otsing (andmed on saadaval alates 1. jaanuarist 2014)

Teemade järgi sirvimine

TEDi veebisaidil navigeerides saate igal ajal rubriigi 'Otsingu jaotis' kaudu otsida teateid, valides konkreetse teema järgi sirvimise:

 • ärivõimalus
 • ärivaldkond (CPV)
 • teostamise koht

Vaikimisi kuvatakse 'Aktiivsed teated', saate aga piirata kuvatavate teadete arvu, valides selleks ELT S-seeria viimane väljaanne päises „Otsingu ulatus“.

Ärivõimaluse järgi sirvimine

See suvand näitab avaldatud teateid rühmade või konkreetsete ärivõimaluste liikide kaupa. Saate vaadata konkreetseid teateid, valides ärivõimaluste rühma või konkreetse liigi.

Lisaks saate konkreetset liiki ärivõimaluse otsimiseks kasutada välja 'Filtri väli'. Teie otsingukriteeriumidele vastavad tulemused tõstetakse esile kollase värviga.

Ärivaldkonna (CPV) järgi sirvimine

See suvand kuvab ärivaldkonna järgi filtreeritud avaldatud teated. Need ärivaldkonnad on liigitatud puukujuliselt 'Ühtse riigihangete klassifikaatori' (CPV) alusel.

Konkreetsete teadete otsimiseks laiendage puud.

Lisaks võite ärivaldkonna või CPV-koodi otsimiseks kasutada välja 'Filtri väli'. Teie otsingukriteeriumidele vastavad tulemused tõstetakse esile kollase värviga.

Teostamise koha järgi sirvimine

See suvand kuvab avaldatud teated lepingu täitmise asukoha järgi.

Parempoolses jaotises oleval kaardil saate sirvida kasutades NUTSi liigitust (statistiliste territoriaalüksuste liigitust) või riigi järgi. Kaardi vaikimisi vaade on riigid, kuid paremal asuva menüü abil saate teostada järgmisi toiminguid:

 • Suurenda/Vähenda
 • Kaardi vaatamine mõnel muul NUTSi tasandil (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • Täisekraan / täisekraani kuvast väljumine

Erinevad värvid märgivad teadete arvu konkreetses teostamise kohas.

Kaardi alumises vasakus nurgas kuvatakse legend.

Kaardi kasutamise asemel võite navigeerimiseks kasutada vasakpoolset jaotist, kus saate otsida:

 • Laiendades konkreetset teostamise kohta
 • Sisestades andmed Filter väljale, et leida konkreetne teostamise koht. Teie otsingukriteeriumidele vastavad tulemused tõstetakse esile kollase värviga.

Iga kord, kui valite osa laiendamise nupp konkreetse teostamise koha jaoks, annab kaart teie valikule sobiva vastuse. Konkreetsel teostamise kohal klõpsates jõuate otsingutulemuste lehele, mis sisaldab selle teostamise koha teateid.