Oficiálne webové stránky Európskej únie

Prehľadávať podľa predmetu

Vyhľadávanie oznámení

Pri vyhľadávaní oznámení si môžete vybrať spomedzi 3 typov vyhľadávania:

 • rýchle vyhľadávanie,
 • rozšírené vyhľadávanie,
 • expertné vyhľadávanie.

Rozsah vyhľadávania

Požadovaný rozsah vyhľadávania si môžete vybrať z 3 možností: 

 • aktuálne vydanie série S Úradného vestníka – oznámenia uverejnené v aktuálnom vydaní série S Úradného vestníka.
 • aktívne oznámenia – vyhľadávanie je obmedzené na najaktuálnejšie oznámenia. V prípade oznámení „Plánovanie“ tie, ktoré boli odoslané na zverejnenie v priebehu uplynulých 364 dní, v prípade oznámení „Hospodárska súťaž“ tie, ktorých konečný termín ešte neuplynul a v prípade oznámení „Výsledok“ tie, ktoré boli odoslané na zverejnenie v priebehu uplynulých 99 dní.
 • všetky oznámenia – vyhľadá oznámenia za posledných 10 rokov (údaje k dispozícii od 1. 1. 2014).

Prehľadávať podľa predmetu

Počas používania webového sídla TED môžete kedykoľvek prostredníctvom časti „Vyhľadávanie“ vyhľadávať oznámenia podľa konkrétneho predmetu:

 • Obchodná príležitosť
 • Obchodné odvetvie (CPV)
 • Miesto plnenia

Predvolene sa zobrazujú „Aktívne oznámenia“, môžete však obmedziť počet zobrazených oznámení, keď vyberiete aktuálne vydanie série S Úradného vestníka v záhlaví „Rozsahu vyhľadávania“.

Prehľadávanie podľa obchodnej príležitosti

V rámci tejto možnosti sa zobrazujú uverejnené oznámenia podľa skupín alebo konkrétnych typov obchodných príležitostí. Môžete si zobraziť konkrétne oznámenia tak, že si vyberiete skupinu obchodných príležitostí alebo konkrétny typ.

Okrem toho môžete použiť „okno Filter“ a vyhľadať konkrétny typ obchodnej príležitosti. Výsledky, ktoré sa zhodujú s vašimi vyhľadávacími kritériami, budú zvýraznené žltou.

Prehľadávanie podľa obchodného odvetvia (CPV)

V rámci tejto možnosti sa zobrazujú uverejnené oznámenia filtrované podľa obchodného odvetvia. Obchodné odvetvia sú roztriedené v stromovej štruktúre na základe „Spoločného slovníka obstarávania“ (Common Procurement Vocabulary – CPV).

Rozbalením stromu môžete vyhľadať konkrétne oznámenia.

Okrem toho môžete použiť „okno Filter“ a vyhľadať obchodné odvetvie alebo kód CPV. Výsledky, ktoré sa zhodujú s vašimi vyhľadávacími kritériami, budú zvýraznené žltou.

Prehľadávanie podľa miesta plnenia

V rámci tejto možnosti sa zobrazujú uverejnené oznámenia podľa miesta vykonávania zákazky.

Môžete použiť mapu v časti napravo na prehľadávanie s použitím nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) alebo podľa krajiny. Predvolené zobrazenie mapy je s krajinami, ale pomocou ponuky napravo môžete mapu:

 • približovať/vzďaľovať
 • zobraziť v inej úrovni NUTS (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • prepnúť do režimu celej obrazovky/ukončiť režim celej obrazovky

Rôzne farby uvádzajú počet oznámení na konkrétnom mieste plnenia.

Vysvetlivky sú zobrazené v ľavom dolnom rohu mapy.

Namiesto použitia mapy sa môžete pohybovať pomocou ľavej časti, v ktorej môžete vyhľadávať:

 • Rozšírením konkrétneho miesta plnenia.
 • Využitím okna „Filter“ pre vyhľadanie konkrétneho miesta plnenia. Výsledky, ktoré sa zhodujú s vašimi vyhľadávacími kritériami, budú zvýraznené žltou.

Vždy, keď kliknete na tlačidlo rozšírenia pre konkrétne miesto plnenia, mapa zareaguje na váš výber. Kliknutím na konkrétne miesto plnenia budete presmerovaný na stránku výsledkov vyhľadávania s oznámeniami pre dané miesto plnenia.