Oficiálne webové stránky Európskej únie

Náhľad oznámenia

Notice display

Stránka „Zobrazenie oznámení“ zobrazuje oznámenie vo vašom aktuálnom jazyku prehľadávania. Na zobrazenie oznámenia v inom jazyku si vyberte iný jazyk v „Prepínači jazykov“ v pravom hornom rohu stránky.

V hornej časti stránky každého oznámenia nájdete „Zhrnutie“ so základnými informáciami o oznámení a priamo pod ním nájdete aj „Jazyky a formáty“. V tejto časti si môžete stiahnuť podpísané oznámenie v pôvodnom jazyku vo formáte PDF, alebo si môžete stiahnuť jeden z dostupných prekladov vo formáte PDF.

Okrem toho si môžete stiahnuť oznámenie vo formáte HTML v časti „Strojový preklad“. Ak pre daný jazyk chýba ikona, znamená to, že preklad vo formáte HTML ešte nie je k dispozícii. V takom prípade môžete najprv požiadať o preklad (táto funkcia je k dispozícii pre prihlásených používateľov).

Na ľavej strane stránky sa nachádza obsah, ktorý je predvolene zbalený. Môžete ho rozbaliť a priamo prejsť na konkrétnu časť. Nad obsahom nájdete všetky dostupné akcie.

Stiahnuť súbor XML

Výberom tejto možnosti môžete stiahnuť oznámenie vo formáte XML.

Vytvorenie upozornenia (len prihlásení používatelia)

Vytvorením upozornenia dostanete e-mailom informáciu vždy, keď bude uverejnené súvisiace oznámenie. V časti „Môj panel nástrojov“ si môžete kedykoľvek prezerať a upravovať svoje upozornenia.

Odoslať e-mailom (len prihlásení používatelia)

Oznámenie môžete poslať e-mailom, ktorý ste použili na prihlásenie do TED. Vyplniť môžete tieto polia:

  • Priezvisko
  • Meno
  • Typ odkazu
  • Môžete zadať e-mal príjemcu alebo ho vybrať z vášho „Osobného adresára“.

Žiadosť o preklad (len prihlásení používatelia)

Môžete požiadať o strojový preklad do konkrétneho jazyka v týchto formátoch: PDF, HTML

Keď bude preklad hotový, dostanete ho e-mailom. Okrem toho bude tiež k dispozícii v časti „Strojový preklad vo formáte HTML“.

Návrat k zoznamu výsledkov

Späť na stránku „Výsledkov vyhľadávania“ môžete prejsť kedykoľvek a znova si prezerať zoznam oznámení spĺňajúcich vaše kritériá.

Nasledujúce/predchádzajúce

Tieto možnosti môžete použiť, ak chcete prejsť na nasledujúce/predchádzajúce oznámenie podľa zoznamu výsledkov vyhľadávania. Tieto možnosti sú dostupné pre každého používateľa, ktorý si niečo vyhľadal.