Een officiële website van de Europese Unie

Browsen op onderwerp

Zoeken naar aankondigingen

U kunt uit drie zoeksoorten kiezen om naar aankondigingen te zoeken:

 • Snel zoeken
 • Geavanceerd zoeken
 • Deskundig zoeken

Zoekbereik

Afhankelijk van het bereik dat u wilt, zijn er zijn drie mogelijke zoekbereiken: 

 • Huidige PB S-editie — aankondigingen gepubliceerd in de huidige PB S-editie.
 • Actieve aankondigingen — beperkt de zoekopdracht tot de meest recente aankondigingen. Voor "Planning"-aankondigingen betekent dit meestal de aankondigingen die in de afgelopen 364 dagen verzonden zijn voor publicatie; voor "Concurrentie"-aankondigingen wordt gezocht naar aankondigingen waarvoor de deadline nog niet is verstreken; en voor "Resultaat"-aankondigingen, is het bereik de aankondigingen die in de afgelopen 99 dagen verzonden zijn voor publicatie.
 • Alle aankondigingen — zoekt aankondigingen van de afgelopen tien jaar (gegevens beschikbaar vanaf 1/1/2014)

Browsen op onderwerp

Op elk moment dat u naar de TED-website navigeert, kunt u via de sectie "Zoeken" naar aankondigingen zoeken door een specifiek onderwerp te selecteren:

 • Zakelijke mogelijkheid
 • Bedrijfssector (CPV)
 • Plaats van uitvoering

Standaard worden de "Actieve aankondigingen" weergegeven, maar u kunt ervoor kiezen om het aantal weergegeven aankondigingen te beperken door te selecteren Huidige PB S-editie in de rubriek "Zoekbereik".

Browsen op zakelijke mogelijkheid

Deze optie geeft de gepubliceerde aankondigingen weer per groep of per specifieke soort zakelijke mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om specifieke aankondigingen te bekijken door een groep zakelijke mogelijkheden of een specifiek type te selecteren.

Bovendien kunt u het vak"'Filter" gebruiken om te zoeken naar een specifiek type zakelijke mogelijkheid. De resultaten die aan uw zoekcriteria voldoen, worden geel gemarkeerd.

Browsen op bedrijfssector (CPV)

Deze optie geeft de gepubliceerde aankondigingen gefilterd per bedrijfssector weer. Deze bedrijfssectoren worden in boomstructuur gecategoriseerd op basis van de "gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten" (Common procurement vocabulary, CPV).

Breid de boomstructuur uit om naar specifieke aankondigingen te zoeken.

Daarnaast kunt u het vak "Filter" gebruiken om te zoeken naar een bedrijfssector of CPV-code. De resultaten die aan uw zoekcriteria voldoen, worden geel gemarkeerd.

Browsen op plaats van uitvoering

Deze optie geeft gepubliceerde aankondigingen weer naar locatie van uitvoering van de opdracht.

U kunt de kaart aan de rechterkant gebruiken om te browsen aan de hand van de NUTS-nomenclatuur (nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) of per provincie. De standaard weergave voor de kaart is naar op landen, maar met het menu aan de rechterkant kunt u:

 • Inzoomen/uitzoomen
 • Bekijk de kaart op een ander NUTS-niveau (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • Volledig scherm / Volledig scherm afsluiten

De verschillende kleuren geven het aantal aankondigingen op de specifieke plaats van uitvoering aan.

De legenda wordt in de linker benedenhoek op de kaart weergegeven.

In plaats van de kaart te gebruiken, kunt u navigeren via de linkersectie, waarin u kunt zoeken door:

 • Een specifieke plaats van uitvoering uit te breiden
 • Door te typen in het Filter vak om een specifieke plaats van uitvoering te vinden. De resultaten die aan uw zoekcriteria voldoen, worden geel gemarkeerd.

Elke keer dat u de knop Uitbreiden selecteert voor een specifieke plaats van uitvoering, reageert de kaart op uw keuze. Door op een specifieke plaats van uitvoering te klikken, komt u op de pagina met zoekresultaten, waarop de aankondigingen voor die plaats van uitvoering staan.