Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Konto TED

Utwórz konto TED

Aby utworzyć konto TED:

 1. kliknij „Zaloguj się / zarejestruj” w górnym prawym rogu strony głównej.
 2. Nastąpi przekierowanie na stronę EU Login, gdzie możesz utworzyć nowe konto. Jeżeli już posiadasz konto, możesz użyć tych samych danych, aby uzyskać dostęp do usługi.
 3. Aby potwierdzić rejestrację, kliknij na link aktywacyjny w wiadomości e-mail. Nastąpi przekierowanie do formularza rejestracyjnego TED w celu potwierdzenia niektórych informacji.
 4. Wybierz swój kraj i zaznacz zgodę na warunki prywatności TED.
 5. Kliknij „Potwierdź”.

Zaloguj się

Aby się zalogować, w górnym prawym rogu strony głównej kliknij „Zaloguj się / zarejestruj” i wprowadź swoje dane.

Wyloguj się

Aby wylogować się z witryny TED

 1. W górnym prawym rogu strony głównej kliknij swoją wyświetlaną nazwę.
 2. Wybierz Wyloguj się.

Nastąpiło wylogowanie z witryny TED, ale jesteś nadal zalogowany/zalogowana do EU Login. Aby wylogować się z EU Login, wykonaj kroki wyliczone w wiadomości pop-up.

Zmień szczegóły konta TED

Aby zmienić szczegóły konta, musisz być zalogowany/zalogowana jako użytkownik:

 1. W górnym prawym rogu strony głównej kliknij swoją wyświetlaną nazwę.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Zastosuj zmiany, a następnie kliknij Aktualizuj.

Usuń swoje konto TED

Aby usunąć konto TED, musisz być zalogowany/zalogowana jako użytkownik.

 1. W górnym prawym rogu strony głównej kliknij swoją wyświetlaną nazwę.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. W sekcji „Konto użytkownika” kliknij Usuń.
 4. kliknij „Potwierdź”.

Wszystkie Twoje osobiste dane zostaną usunięte.

Twoje konto zostanie usunięte automatycznie, jeżeli będzie nieaktywne przez ponad 120 dni. Przed usunięciem będą na Twój adres e-mail wysyłane automatyczne wiadomości (na 90 dni, 60 dni i 30 dni przed usunięciem).

Zarejestrowani użytkownicy

Aby mieć dostęp do całej zawartości witryny TED, musisz być zalogowany jako użytkownik. Potrzebne jest do tego konto EU Login.

 • Jeżeli już jesteś zarejestrowanym użytkownikiem EU Login, możesz się zalogować, podając swoje dane.
 • W pozostałych przypadkach możesz się zarejestrować, tworząc nowe konto EU Login (https://ecas.ec.europa.eu/cas)

Zalogowany użytkownik może:

 • zarządzać ustawieniami swojego konta,
 • zapisywać ogłoszenia na swoim koncie,
 • zapisywać profile wyszukiwania na swoim koncie,
 • tworzyć alerty lub kanały RSS i otrzymywać interesujące go ogłoszenia bezpośrednio na skrzynkę e-mail lub do czytnika RSS.

Mój pulpit

Jako zalogowany użytkownik na stronie „Mój pulpit” masz przegląd zapisanych wyszukiwań, alertów i informacji związanych z ogłoszeniami, uporządkowanych według następujących sekcji.

Moje zapisane wyszukiwania / moje ostatnie wyszukiwania

Ta tabela ma dwie karty:

Moje zapisane wyszukiwania

 • Znajduje się tu przegląd wszystkich ogłoszeń (do 25), dla których stworzono zapis wyszukiwania. W przypadku każdego zapisanego wyszukiwania można:
  • zmienić nazwę,
   • zmienić nazwę zapisanego wyszukiwania oraz włączyć/wyłączyć kanał RSS (domyślnie jest on włączony):
    • gdy jest on włączony, w tabeli jest widoczna ikona RSS. Kliknięcie na nią kieruje na stronę RSS powiązaną z tym zapisanym wyszukiwaniem, na której można zasubskrybować ten kanał RSS. Można również dostosować liczbę elementów wyświetlanych w spersonalizowanym kanale na stronie „Ustawienia strony”.
 • Edytuj zapytanie
  • Ta opcja przekierowuje na stronę wyszukiwania zaawansowanego lub eksperckiego (w zależności od metody użytej na początku do utworzenia zapytania).
 • Usuń
  • Usuń wybrane zapisane wyszukiwanie

Moje ostatnie wyszukiwania

 • W tej karcie widoczny jest zapis ostatnich wyszukiwań przeprowadzonych na stronie TED. Po kliknięciu na wyszukiwanie nastąpi przekierowanie na stronę z powiązanymi z nim wynikami. Za pomocą kolumny „Działania” można także dodać ostatnie wyszukiwanie do wyszukiwań zapisanych.

Moje alerty wyszukiwań

Ta tabela pokazuje utworzone Alerty wyszukiwania (do 25) oraz ich częstotliwość. W przypadku każdego alertu można przeprowadzić następujące działania:

 • zmienić nazwę,
  • zmienić nazwę alertu wyszukiwania i zmienić częstotliwość alertu:
   • Codziennie
   • Co tydzień
   • Co dwa tygodnie
   • Co miesiąc
 • Edytuj zapytanie
  • Ta opcja przekierowuje na stronę wyszukiwania zaawansowanego lub eksperckiego (w zależności od metody użytej na początku do utworzenia zapytania).
 • Usuń
  • Usuń wybrany alert wyszukiwania

Moje ogłoszenia / Ostatnio przeglądane ogłoszenia

Ta tabela ma dwie karty:

Moje ogłoszenia

 • Ta karta pokazuje ogłoszenia, do których utworzono alert ogłoszenia. W przypadku każdego ogłoszenia można wykonać następujące działania:
  • Edytuj
   • Można określić datę przypomnienia lub aktywować/dezaktywować alerty
    • Jeżeli alert jest aktywowany, w kolumnie „Alert” jest widoczna ikona dzwonka
  • Usuń
   • Usuń wybrany alert ogłoszenia

Ostatnio przeglądane ogłoszenia

 • Ta karta pokazuje ogłoszenia ostatnio przeglądane w witrynie TED. Po kliknięciu na ogłoszenie na liście następuje przekierowanie na powiązaną z nim stronę „Widok ogłoszenia”. Ponadto w kolumnie „Działania” można utworzyć alert dla każdego ogłoszenia i zarządzać nim poprzez kartę „Moje ogłoszenia”.

Ustawienia

Na stronie „Ustawienia” jako zalogowany użytkownik możesz dostosowywać ustawienia swojego konta użytkownika i ustawienia strony.

Konto użytkownika

Ta sekcja pokazuje przegląd Twojego konta. Jest tu opcja zmiany wskazanego kraju i przejścia do konta EU Login w celu zmiany informacji.

Ustawienia strony

W tej sekcji można dostosować swoje ustawienia strony TED. Dostępne są następujące opcje:

 • liczba elementów wyświetlanych na jednej stronie z wynikami wyszukiwania (10, 25, 50, 100),
 • liczbą elementów w osobistym kanale RSS (10, 25, 50, 100),
 • wyświetlanie kodów (aktywuj/dezaktywuj),
  • wyświetlanie lub ukrywanie kodów do wyszukiwania zaawansowanego
 • Wyświetlanie kryteriów wyszukiwania na liście wyników (aktywuj/dezaktywuj)
 • Podświetlanie wzorów wyszukiwania pełnotekstowego (aktywuj/dezaktywuj)
  • Podświetla wyszukiwany tekst na stronie z wynikami i na stronie widoku ogłoszenia
 • Domyślny zakres ogłoszeń
  • wybierz inny zakres ogłoszeń:
   • „Bieżące wydanie Dz.U. S”
   • Aktywne ogłoszenia
   • Wszystkie ogłoszenia
 • Preferowany język
  • Wybierz domyślny język interfejsu użytkownika spośród 24 oficjalnych języków UE. Jest to też język, w którym będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail.
 • Informacje wyświetlane na liście wyników wyszukiwania
  • Możesz tu dostosować informacje, które zobaczysz na liście wyników wyszukiwania, zaznaczając lub odznaczając pola wyboru następujących wyników:
   • miejsce realizacji.
   • Rodzaj zamówienia
   • Nazwa instytucji
   • Rodzaj procedury

Osobista książka adresowa

Możesz utworzyć własną osobistą książkę adresową z listą adresów e-mail (do 10). Z tej listy będziesz mógł wybrać adres e-mail odbiorcy do wysyłania powiadomień pocztą elektroniczną (używając działania „Wyślij e-mailem” na stronie „Widok ogłoszenia”).