Oficiálne webové stránky Európskej únie

Účet TED

Vytvorenie konta TED

Na vytvorenie konta TED:

 1. Kliknite na Prihlásiť sa / Registrovať sa v pravom hornom rohu domovskej stránky.
 2. Budete presmerovaný na EU Login, kde si môžete vytvoriť nové konto. Ak už konto máte, môžete použiť rovnaké prihlasovacie údaje na prístup k službám.
 3. Na potvrdenie registrácie kliknite na aktivačný odkaz v e-maile. Budete presmerovaný na registračný formulár TED, aby ste potvrdili určité informácie.
 4. Vyberte svoju krajinu a zaškrtnite pravidlá o ochrane súkromia na TED.
 5. Kliknite na Potvrdiť.

Prihlásenie

Pre prihlásenie, kliknite v pravom hornom rohu domovskej stránky na Prihlásiť sa / Registrovať sa a zadajte svoje prihlasovacie údaje.

Odhlásenie

Z webového sídla TED sa odhlásite, keď:

 1. Kliknete na svoje meno zobrazené v pravom hornom rohu domovskej stránky.
 2. Vyberte Odhlásenie.

Úspešne ste sa odhlásili z webového sídla TED, ale stále ste prihlásený na EU Login. Na odhlásenie sa z EU Login postupujte podľa krokov uvedených v automaticky otváranom okne.

Úprava údajov konta TED

Aby ste mohli upravovať údaje vo svojom konte, musíte byť prihlásený používateľ:

 1. Kliknete na svoje meno zobrazené v pravom hornom rohu domovskej stránky.
 2. Vyberte Vlastné nastavenia.
 3. Vykonajte požadované zmeny a potom kliknite na Aktualizovať.

Vymazanie konta TED

Aby ste mohli vymazať svoje konto TED, musíte byť prihlásený:

 1. Kliknete na svoje meno zobrazené v pravom hornom rohu domovskej stránky.
 2. Vyberte Vlastné nastavenia.
 3. V časti „Používateľské konto“ kliknite na Vymazať.
 4. Kliknite na Potvrdiť.

Všetky vaše osobné údaje budú vymazané.

Vaše konto bude automaticky vymazané, ak zostane neaktívne viac ako 120 dní. Pred vymazaním bude na vašu e-mailovú adresu zaslaný automatický e-mail (90 dní, 60 dní a 30 dní pred vymazaním).

Registrovaní používatelia

Na prístup k celému obsahu webového sídla TED musíte byť prihlásený používateľ. Na to je potrebné konto EU Login.

 • Ak už ste registrovaný používateľ na EU Login, môžete sa prihlásiť zadaním prihlasovacích údajov.
 • V opačnom prípade sa môžete zaregistrovať vytvorením nového konta EU Login (https://ecas.ec.europa.eu/cas)

Ako prihlásený používateľ môžete:

 • spravovať vlastné nastavenia svojho konta
 • ukladať si oznámenia do svojho konta
 • ukladať si profily vyhľadávania do svojho konta
 • vytvárať upozornenia alebo kanály RSS a dostávať nové oznámenia, ktoré vás zaujímajú, priamo do vašej e-mailovej schránky alebo čítačky RSS

Môj panel nástrojov

Na stránke „Môj panel nástrojov“ máte ako prihlásený používateľ prehľad o svojich uložených vyhľadávaniach, upozorneniach a informáciách súvisiacich s oznámeniami, ktoré sú zoradené nasledovne.

Moje uložené vyhľadávania/Moje posledné vyhľadávania

Táto tabuľka má dve záložky:

Moje uložené vyhľadávania

 • Máte prehľad o všetkých oznámeniach (do 25), ktoré ste si uložili. Každého uložené vyhľadávania môžete:
  • premenovať
   • premenovať uložené vyhľadávanie a aktivovať/deaktivovať kanály RSS (predvolene aktivovaná funkcia):
    • keď je aktivovaná, v tabuľke môžete vidieť ikonu RSS. Kliknutím na túto ikonu sa dostanete na stránku kanála RSS, ktorá zodpovedá uloženému vyhľadávaniu a na ktorej sa môžete prihlásiť k odberu kanála RSS. Na stránke „Vlastné nastavenia stránky“ si môžete tiež prispôsobiť počet položiek, ktoré sa zobrazia vo vašom prispôsobenom kanály RSS.
 • Upraviť dopyt
  • V rámci tejto možnosti budete presmerovaný na stránku pre pokročilé alebo expertné vyhľadávanie (v závislosti od metódy, ktorú ste pôvodne použili na vytvorenie dopytu).
 • Vymazanie
  • Vymažete vybrané uložené vyhľadávanie.

Moje posledné vyhľadávania

 • V tejto karte uvidíte záznam posledných vyhľadávaní, ktoré ste uskutočnili na webovom sídle TED. Kliknutím na vyhľadávanie budete presmerovaný na stránku s príslušnými výsledkami. Okrem toho môžete prostredníctvom stĺpca „Akcie“ pridať posledné vyhľadávanie k uloženým vyhľadávaniam.

Moje upozornenia na vyhľadávanie

Táto tabuľka uvádza „Upozornenia na vyhľadávanie“, ktoré ste vytvorili (až do 25 vyhľadávaní), ako aj ich periodicitu. Pri každom upozornení na vyhľadávanie máte tieto možnosti:

 • Premenovanie
  • Premenovať upozornenie na vyhľadávania a aktualizovať periodicitu zasielania upozornení:
   • denne,
   • týždenne,
   • každých štrnásť dní,
   • mesačne.
 • Upraviť dopyt
  • V rámci tejto možnosti budete presmerovaný na stránku pre „Pokročilé“ alebo „Expertné“ vyhľadávanie (v závislosti od metódy, ktorú ste pôvodne použili na vytvorenie dopytu).
 • Vymazanie
  • Vymažete vybrané upozornenie na vyhľadávania.

Moje oznámenia/Naposledy zobrazené oznámenia

Táto tabuľka má dve záložky:

Moje oznámenia

 • V tejto karte sa zobrazujú oznámenia, pre ktoré ste vytvorili upozornenia o oznámení. Pri každom oznámení máte tieto možnosti:
  • Upravenie
   • Môžete určiť „Dátum pripomenutia“ alebo aktivovať/deaktivovať upozornenia.
    • Ak upozornenie aktivujete, v stĺpci „Upozornenie“ sa zobrazí ikona „zvončeka“.
  • Vymazanie
   • Môžete vymazať vybrané upozornenie o oznámení.

Naposledy zobrazené oznámenia

 • Táto karta zobrazuje zoznam oznámení, ktoré ste si naposledy na webovom sídle TED zobrazili. Kliknutím na každé oznámenie v tomto zozname budete presmerovaný na príslušnú stránku pre „Zobrazenie oznámenia“. Okrem toho môžete prostredníctvom stĺpca „Akcie“ Vytvoriť upozornenie pre ktorékoľvek upozornenie a spravovať ho prostredníctvom karty „Moje oznámenia“.

Vlastné nastavenia

Na stránke „Vlastné nastavenia“ môžete ako prihlásený používateľ upravovať vlastné nastavenia vo svojom používateľskom konte aj vlastné nastavenia webovej stránky.

Používateľské konto

Táto časť poskytuje prehľad o vašom konte. Môžete si zmeniť svoju krajinu a prejsť na svoje konto EU Login s cieľom aktualizovať svoje informácie.

Vlastné nastavenia webovej stránky

V tejto časti môžete upravovať vlastné nastavenia webovej stránky TED. Dostupné možnosti sú tieto:

 • Počet výsledkov vyhľadávania na stránke (10, 25, 50, 100)
 • Počet položiek pre prispôsobené kanály RSS (10, 25, 50, 100)
 • Zobraziť kódy (aktivovať/deaktivovať)
  • zobraziť alebo skryť kódy používané na pokročilé vyhľadávanie
 • Zobraziť vyhľadávacie kritériá v zozname výsledkov (aktivovať/deaktivovať)
 • Zvýrazniť vyhľadávaný text (aktivovať/deaktivovať)
  • vyhľadávaný text sa zvýrazní na stránke s výsledkami a v zobrazenom oznámení
 • Predvolený rozsah oznámenia
  • určite rozsah vyhľadávania oznámení:
   • aktuálne vydanie série S Úradného vestníka
   • aktívne oznámenia
   • všetky oznámenia
 • Preferovaný jazyk
  • Vyberte si predvolený jazyk používateľského rozhrania spomedzi 24 úradných jazykov EÚ. Je to tiež jazyk, v ktorom budete dostávať e-mailové upozornenia.
 • Informácie, ktoré sa zobrazujú v zozname výsledkov vyhľadávania
  • Informácie, ktoré vidíte v zozname výsledkov vyhľadávania, si môžete prispôsobiť výberom z týchto dostupných položiek (zaškrtávacie políčka):
   • miesto plnenia
   • druh zmluvy
   • názov orgánu
   • druh konania

Osobný adresár

Môžete si vytvoriť osobný adresár so zoznamom e-mailových adries (až do 10 adries). Zo zoznamu budete môcť vyberať e-mailové adresy príjemcov pre zasielanie oznámení e-mailom (použite možnosť odoslať e-mailom na stránke „zobrazenie oznámenia“).