Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Ponowne wykorzystanie danych

Zbiorcze pobieranie XML

Ogłoszenia w portalu TED można pobierać zbiorczo jako xml.

 • pakiet dzienny: plik zawierający wszystkie ogłoszenia w formacie xml z każdego dnia.

 • pakiet miesięczny: plik zawierający wszystkie ogłoszenia w formacie xml z każdego miesiąca.

Pakiety można pobierać poprzez interfejs użytkownika lub poprzez bezpośredni link. Do pobierania pakietów dziennych lub miesięcznych nie jest wymagane logowanie się.

Pobierz pakiet przez interfejs użytkownika:

 • kliknij Zbiorcze pobieranie XML aby wejść na stronę zbiorczego pobierania XML

 • Na tej stronie:

  • wybierz kartę „Pakiety dzienne” lub „Pakiety miesięczne”,

  • wybierz rok i miesiąc,

  • przejdź do strony, aby wybrać pakiet,

  • kliknij Pobierz „Pobierz”.

Pobierz pakiety za pomocą bezpośredniego linku:

 • format URL dla pakietów dziennych:

 • format URL dla pakietów miesięcznych:

Harmonogram publikacji

Dostępność publikacji na stronie TED pakiet dzienny XML pakiet miesięczny XML
Dzienne wydanie (publikowane od poniedziałku do piątku) W dniu publikacji między 0.01 a 9.00 W dniu publikacji najpóźniej o 9.30 Nie dotyczy
Co miesiąc Nie dotyczy Nie dotyczy W piątym dniu roboczym kolejnego miesiąca, najpóźniej o godz. 9.30

 

Kanały RSS

Kanały RSS przesyłają automatyczne aktualizacje ostatnich opublikowanych ogłoszeń, podzielonych według branży.

Kalendarz publikacji

Strona „Kalendarz publikacji” pokazuje szczegółowe informacje o Dz.U. S oraz daty publikacji na rok bieżący i lata poprzednie. Aby przejść do różnych opublikowanych wydań, kliknij Kalendarz publikacji na stronie głównej. Można obejrzeć konkretne wydanie, wybierając miesiąc i rok z rozwijanej listy.

Można także pobrać roczne wydanie dla danego roku w następujących formatach: XLS, PDF, CSV.

API wyszukiwania

API wyszukiwania umożliwia wielokrotne operacje na danych z witrynie TED w trybie wyłącznie odczytu.  Użytkownik może wykonać zapytanie POST, aby wyszukiwać ogłoszenia. 
Szczegółowa dokumentacja jest dostępna pod adresem: https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html