Oficiálne webové stránky Európskej únie

Opätovné použitie údajov

Hromadné sťahovanie balíkov vo formáte XML

Z portálu TED si môžete hromadne sťahovať balíky oznámení vo formáte XML.

 • denný balík: súbor obsahujúci všetky oznámenia vo formáte XML za každý deň.

 • mesačný balík: súbor obsahujúci všetky oznámenia vo formáte XML za každý mesiac.

Balíky si môžete sťahovať prostredníctvom používateľského rozhrania alebo pomocou priameho odkazu. Na sťahovanie denných alebo mesačných balíkov nie je potrebné sa prihlasovať.

Sťahovanie balíka prostredníctvom používateľského rozhrania:

 • kliknite na hromadné sťahovanie balíkov vo formáte XML a vstúpte na stránku „Hromadné sťahovanie balíkov vo formáte XML“.

 • Na tejto stránke:

  • vyberte záložku „Denné balíky“ alebo „Mesačné balíky“,

  • vyberte rok a mesiac,

  • prejdite na stránku a vyberte balík,

  • kliknite na tlačidlo Stiahnuť .

Sťahovanie balíkov pomocou priameho odkazu:

 • Adresa URL pre denné balíky:

  • https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn} kde {yyyynnnnn} je číslo dodatku k Úradnému vestníku.

  • Príklad – sťahujete denný balík z dodatku k Úradnému vestníku č. 1/2024

 • Adresa URL pre mesačné balíky:

Publication schedule

Publication availability on the TED website of the XML daily package of the XML monthly package
Daily edition (published every Monday to Friday) On the day of the publication between 0:01 - 9:00 On the day of the publication at 9:30 at the latest n/a
Monthly n/a n/a On the fifth working day of the next month at 9:30 at the latest

 

Kanály RSS

Kanály RSS posielajú automatické aktualizácie o naposledy zverejnených oznámeniach, rozdelené podľa obchodného odvetvia.

Kalendár zverejnenia

Stránka s kalendárom zverejnenia poskytuje podrobné informácie o sérii S Úradného vestníka a dátumy zverejnenia v aktuálnom a minulých rokoch. Na prístup k rôznym zverejneným vydaniam kliknite na Kalendár zverejnenia na domovskej stránke. Môžete si vybrať konkrétny mesiac a rok z rozbaľovacieho zoznamu a prezrieť si konkrétne vydanie.

Ďalej si môžete stiahnuť ročné vydanie za konkrétny rok v týchto formátoch: XLS, PDF, CSV.

Vyhľadávacie API

Vyhľadávacie API poskytuje viaceré výlučne čítacie operácie v súvislosti s údajmi webového sídla TED.  Používateľ môže na vyhľadávanie oznámení vykonať žiadosť POST. 
Podrobná dokumentácia je k dispozícii tu: https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html