Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περαιτέρω χρήση δεδομένων

Μαζική τηλεφόρτωση σε μορφή XML

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε μαζικά προκηρύξεις σε μορφή xml από την πύλη TED.

 • ημερήσιο πακέτο: αρχείο που περιέχει όλες τις προκηρύξεις σε μορφή xml για κάθε ημέρα.

 • μηνιαίο πακέτο: αρχείο που περιέχει όλες τις προκηρύξεις σε μορφή xml για κάθε μήνα.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τα πακέτα χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη ή χρησιμοποιώντας έναν απευθείας σύνδεσμο. Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε για να τηλεφορτώσετε τα ημερήσια ή μηνιαία πακέτα.

Τηλεφόρτωση πακέτου μέσω διεπαφής χρήστη:

 • Κάντε κλικ στο Μαζική τηλεφόρτωση σε μορφή XML για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα «Μαζική τηλεφόρτωση σε μορφή XML»

 • Από αυτήν τη σελίδα:

  • επιλέξτε την καρτέλα «Ημερήσια πακέτα» ή «Μηνιαία πακέτα»

  • επιλέξτε το έτος και τον μήνα

  • πλοηγηθείτε στη σελίδα για να επιλέξετε το πακέτο

  • κάντε κλικ στο Τηλεφόρτωση

Τηλεφορτώστε πακέτα χρησιμοποιώντας έναν απευθείας σύνδεσμο:

 • μορφότυπος URL για ημερήσια πακέτα:

  • https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn} όπου {yyyynnnnn} είναι ο αριθμός της ΕΕ S.

  • Παράδειγμα — Τηλεφόρτωση του ημερήσιου πακέτου από την ΕΕ S 1 / 2024

 • μορφότυπος URL για μηνιαία πακέτα:

  • https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n} όπου {yyyy-n} είναι το έτος και ο μήνας.

  • Παράδειγμα — Τηλεφόρτωση του μηνιαίου πακέτου για τον Ιανουάριο 2024

Publication schedule

Publication availability on the TED website of the XML daily package of the XML monthly package
Daily edition (published every Monday to Friday) On the day of the publication between 0:01 - 9:00 On the day of the publication at 9:30 at the latest n/a
Monthly n/a n/a On the fifth working day of the next month at 9:30 at the latest

 

Τροφοδοσίες RSS

Οι τροφοδοσίες RSS αποστέλλουν αυτόματες ενημερώσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες προκηρύξεις που δημοσιεύονται, κατανεμημένες ανά επιχειρηματικό τομέα.

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Η σελίδα Ημερολόγιο δημοσιεύσεων παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ΕΕ S και τις ημερομηνίες δημοσίευσης για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες δημοσιευμένες εκδόσεις, κάντε κλικ στο Ημερολόγιο δημοσιεύσεων στην αρχική σελίδα. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένο μήνα και έτος από τους αναπτυσσόμενους καταλόγους και να δείτε τη συγκεκριμένη έκδοση.

Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε μια ετήσια έκδοση για ένα συγκεκριμένο έτος στις ακόλουθες μορφές: XLS, PDF, CSV.

Αναζήτηση API

Η αναζήτηση API παρέχει πολλαπλές λειτουργίες μόνο για ανάγνωση στα δεδομένα του δικτυακού τόπου TED.  Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το αίτημα POST για την αναζήτηση προκηρύξεων. 
Λεπτομερής τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη εδώ:https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html