Oficiálne webové stránky Európskej únie

Vitajte na novom portáli TED

Welcome to the new TED banner

 

Vitajte na novom portáli TED (Tenders Electronic Daily), ktorý obsahuje množstvo zlepšení, nových prvkov a rozšírených funkcií. Na uľahčenie vášho používateľského komfortu sme pripravili zoznam hlavných zmien a nových funkcií, ktoré vás čakajú na novom portáli. Odkryte plný potenciál nového portálu ted.europa.eu!

Týmito zmenami sa vykonáva nariadenie o elektronických formulároch, ktorým sa zavádza rad nových dátových polí a mení sa štruktúra údajov v štandardných formulároch a oznámeniach. Okrem toho vám nový portál TED v záujme zlepšenia kvality a podpory efektívnejšieho opätovného použitia ponúka modernizované používateľské rozhranie, zjednodušený obsah, prispôsobené funkcie a účinnejšie vyhľadávanie.

Prepracovaný portál TED bude mať novú vizuálnu podobu a bude zahŕňať špičkové IT technológie. Budete môcť využiť intuitívnu navigáciu a nové možnosti personalizácie účtov. Funkciu vyhľadávania bude realizovať vysoko výkonný internetový vyhľadávač na rýchle a jednoduché vyhľadávanie informácií.

Neúplný zoznam hlavných nových funkcií nájdete nižšie.

Vyhľadávanie:

 • Rýchle vyhľadávanie:
  • Vyhľadávanie je viacjazyčné, čo znamená, že budete môcť vyhľadávať aj v iných jazykoch, nielen v jazyku rozhrania.
  • Budete môcť vyhľadať celé texty oznámení.
  • Možné bude aj vyhľadávanie pomocou kódov, napríklad: po zadaní výrazu „comp-tend“ vám vyhľadávač nájde všetky oznámenia s typom postupu „Súťažný postup verejného obstarávania“.
 • Expertné vyhľadávanie
  • Keďže oznámenia v elektronických formulároch sú plne indexované, na stránke expertného vyhľadávania sú k dispozícii nové vyhľadávacie polia.
  • Môžete si vybrať, ako sa vyhľadávanie zobrazí v poli vyhľadávania – buď ako kód, alebo ako text. Zavádzajú sa dve nové funkcie, ktoré vám umožnia zobraziť všetky vyhľadávacie polia a ich príslušné hodnoty a jednoducho aktualizovať vyhľadávanie výberom z týchto polí.
  • K dispozícii je aj funkcia filtrovania, ktorá vám pomôže rýchlo nájsť požadované vyhľadávacie polia a/alebo hodnoty použitím kľúčových slov.
  • V poli vyhľadávania bude dostupná aj funkcia automatického navrhovania slov.
  • K dispozícii je okrem toho aj nová funkcia „Skontrolovať syntax“, ktorá potvrdí platnosť vyhľadávania alebo na zvýrazní miesta, ktoré treba opraviť.
 • Výsledky vyhľadávania:
  • Na stránke „Výsledky vyhľadávania“ môžete výsledky zúžiť podľa rôznych kritérií: obchodné príležitosti, CPV, povaha objednávky, konkrétna krajina, druh postupu, rok uverejnenia, krajina kupujúceho.
  • Zoznam výsledkov môžete exportovať v rôznych formátoch.
  • Zo stránky s výsledkami si môžete oznámenia aj stiahnuť, a to v rôznych formátoch.
  • Adresa URL výsledku vyhľadávania obsahuje kritériá vyhľadávania pre všetky vyhľadávania.
 • Vizualizácia oznámenia:
  • Stránka „Náhľad oznámenia“ je zrozumiteľnejšia.
  • Vizualizácia oznámení je harmonizovaná a k dispozícii je aj obsah, ktorý vám pomôže prezrieť si obsah oznámenia.
  • Oznámenie je možné stiahnuť v rôznych formátoch.
  • Oznámenie možno automaticky preložiť.

Môj panel nástrojov:

Ľahko si môžete vytvoriť „upozornenia na vyhľadávanie“ na vyhľadávanie podľa preferencií. Okrem toho môžete vybrať viacero oznámení naraz a vytvoriť pre ne upozornenia, sťahovať oznámenia v rôznych formátoch a exportovať zoznam výsledkov po výbere požadovaných metaúdajov.

SIMAP:

Nový portál takisto poskytne lepší prístup k informačnému systému pre verejné obstarávanie SIMAP (z fr. Système d’Information pour les Marchés Publics), jednotnému kontaktnému miestu pre verejné obstarávanie EÚ vymedzenému v smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní, ktoré často navštevujú používatelia TED. Nový portál TED sa bude v plnej miere opierať o eFormuláre, čiže štandardné elektronické formuláre, ktoré verejní obstarávatelia používajú na uverejňovanie oznámení. Tieto novinky boli predstavené a vysvetlené na viacerých seminároch, ktoré zorganizoval Úrad pre publikácie pre eSenders a opätovných používateľov údajov TED.

 

Dúfame, že nový portál TED spĺňa vaše očakávania! Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Pomoci a v našich inštruktážnych videách. V prípade otázok sa obráťte priamo na naše asistenčné pracovisko: OP TED Helpdesk.