Standardformularer for TED-skemaer i PDF

Bemærk venligst, at TED-skemaerne er de tidligere standardformularer og er blevet erstattet af eForms

Nedenstående standardformularer for TED-skemaer er kun til referenceformål.

 

#

Juridisk grundlag

Formularer

1

2014/24/EU

Forhåndsmeddelelse

2

2014/24/EU

Udbudsbekendtgørelse

3

2014/24/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

4

2014/25/EU

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

5

2014/25/EU

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

6

2014/25/EU

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

7

2014/25/EU

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

8

2014/24/EU

Bekendtgørelse om køberprofil

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultater af projektkonkurrence

2014/25/EU

14

-

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

15

2014/23/EU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

17

2009/81/EC

Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed

18

2009/81/EC

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

     
19 2009/81/EC Bekendtgørelse om underentreprise
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Bekendtgørelse om ændring
21 2014/24/EU Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter
22 2014/25/EU Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

23

2014/23/EU

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – koncessioner

24

2014/23/EU

Koncessionsbekendtgørelse

25

2014/23/EU

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

T1

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt

T2

Forordning 1370/2007 – Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt