Euroopa Liidu ametlik veebisait

TEDi skeemi tüüpvormid PDF-vormingus

TEDi skeemi vormid on endised tüüpvormid ja need on asendatud e-vormidega

Allpool esitatud TEDi skeemi tüüpvormid on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil.

 

#

Õiguslik alus

Vormid

1

2014/24/EU

Eelteade

2

2014/24/EU

Hanketeade

3

2014/24/EU

Hankelepingu sõlmimise teade

4

2014/25/EU

Perioodiline eelteade – võrgustikega seotud sektorid

5

2014/25/EU

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

6

2014/25/EU

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

7

2014/25/EU

Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid

8

2014/24/EU

Hankijaprofiili teade

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Ideekonkursi teade

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Ideekonkursi tulemused

2014/25/EU

14

-

Teade muudatuste või lisateabe kohta

15

2014/23/EU

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Eelteade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

17

2009/81/EC

Hanketeade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

18

2009/81/EC

Hankelepingu sõlmimise teade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond

     
19 2009/81/EC Teade allhanke kohta
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Muutmise teade
21 2014/24/EU Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – hankelepingud
22 2014/25/EU Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – võrgustikega seotud sektorid

23

2014/23/EU

Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – kontsessioonid

24

2014/23/EU

Kontsessiooniteade

25

2014/23/EU

Kontsessiooni andmise teade

T1

Määrus 1370/2007 – avalik reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Avaliku teenindamise lepingu eelteade

T2

Määrus 1370/2007 – avalik reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel

Avaliku teenindamise lepingu teade