Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Standarta TED shēmas veidlapas PDF formātā

Ņemiet vērā, ka TED shēmas veidlapas ir iepriekšējās standarta veidlapas, kuras ir aizstātas ar e-veidlapām

Zemāk norādītās standarta TED shēmas veidlapas ir sniegtas tikai atsauces nolūkiem.

 

#

Juridiskais pamats

Veidlapas

1

2014/24/EU

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

2

2014/24/EU

Paziņojums par līgumu

3

2014/24/EU

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

4

2014/25/EU

Periodisks informatīvs paziņojums – sabiedriskie pakalpojumi

5

2014/25/EU

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

6

2014/25/EU

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

7

2014/25/EU

Kvalifikācijas sistēma – sabiedriskie pakalpojumi

8

2014/24/EU

Paziņojums pircēja profilā

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Paziņojums par metu konkursu

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Metu konkursa rezultāti

2014/25/EU

14

-

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

15

2014/23/EU

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Iepriekšējs informatīvs paziņojums līgumiem aizsardzības un drošības jomā

17

2009/81/EC

Paziņojums par līgumu aizsardzības un drošības jomā

18

2009/81/EC

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu aizsardzibas un drošības jomā

     
19 2009/81/EC Paziņojums par apakšlīgumu
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Paziņojums par izmaiņām
21 2014/24/EU Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – publiska iepirkuma ligumi
22 2014/25/EU Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – sabiedriskie pakalpojumi

23

2014/23/EU

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – koncesijas

24

2014/23/EU

Paziņojums par koncesiju

25

2014/23/EU

Paziņojums par koncesijas piešķiršanu

T1

Regulation 1370/2007 – Public passenger transport by rail and by road

Iepriekšējs informatīvs paziņojums par pakalpojumu valsts līgumu

T2

Regulation 1370/2007 – Public passenger transport by rail and by road

Informatīvs paziņojums par pakalpojumu valsts līguma piešķiršanu