Oficiální internetová stránka Evropské unie

Standardní formuláře TED ve formátu PDF

Vezměte prosím na vědomí, že formuláře TED byly dříve označovány jako standardní formuláře a nahradily je elektronické formuláře

Níže uvedené standardní formuláře TED jsou uvedeny pouze pro referenční účely.

 

#

Právní základ

Formuláre

1

2014/24/EU

Predbežné oznámení

2

2014/24/EU

Oznámení o zahájení zadávacího rízení

3

2014/24/EU

Oznámení o výsledku zadávacího rízení

4

2014/25/EU

Pravidelné predbežné oznámení – verejné služby

5

2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího rízení – verejné služby

6

2014/25/EU

Oznámení o výsledku zadávacího rízení – verejné služby

7

2014/25/EU

Systém kvalifikace – verejné služby

8

2014/24/EU

Oznámení na profilu kupujícího

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Oznámení o souteži o návrh

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Výsledky souteže o návrh

2014/25/EU

14

-

Oznámení zmen nebo dodatecných informací

15

2014/23/EU

Oznámení o dobrovolné pruhlednosti ex ante

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Oznámení predbežných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpecnosti

17

2009/81/EC

Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpecnosti

18

2009/81/EC

Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti

     
19 2009/81/EC Oznámení o subdodávce
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Oznámení o zmene
21 2014/24/EU Sociální a jiné zvláštní služby – verejné zakázky
22 2014/25/EU Sociální a jiné zvláštní služby – verejné služby

23

2014/23/EU

Sociální a jiné zvláštní služby – koncese

24

2014/23/EU

Oznámení o zahájení koncesního rízení

25

2014/23/EU

Oznámení o výsledku koncesního rízení

T1

Narízení 1370/2007 – Verejné služby prepravy cestujících po železnici a silnici

Oznámení predbežných informací pro verejnou zakázku na služby

T2

Narízení 1370/2007 – Verejné služby prepravy cestujících po železnici a silnici

Oznámení informací o zadání verejné zakázky na služby