Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Foirmeacha caighdeánacha scéimre TED i bhformáid PDF

Tabhair do d’aire gurb iad na foirmeacha scéimre TED na seanfhoirmeacha caighdeánacha agus gur ríomhfhoirmeacha a cuireadh ina n-ionad. 

Is chun críoch tagartha amháin a chuirtear na gnáthfhoirmeacha scéimre TED thíos ar fáil.

 

#

Bonn dlíthiúil

Foirmeacha Nua

1

2014/24/EU

Fógra faisnéise roimh ré

2

2014/24/EU

Fógra conartha

3

2014/24/EU

Fógra um dhámhachtain conartha

4

2014/25/EU

Fógra táscach tréimhsiúil – fóntais

5

2014/25/EU

Fógra conartha – fóntais

6

2014/25/EU

Fógra um dhámhachtain conartha – fóntais

7

2014/25/EU

Córas cáiliúcháin – fóntais

8

2014/24/EU

Fógra maidir le próifíl cheannaitheora

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Fógra faoi chomórtas dearaidh

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Torthaí an chomórtais dearaidh

2014/25/EU

14

-

Fógra maidir le hathruithe nó faisnéis bhreise

15

2014/23/EU

Fógra trédhearcachta ex ante deonach

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Fógra faisnéise roimh ré le haghaidh conarthaí sa réimse maidir le cosaint agus slándáil

17

2009/81/EC

Fógra conartha le haghaidh conarthaí sa réimse maidir le cosaint agus slándáil

18

2009/81/EC

Fógra um dhámhachtain conartha le haghaidh conarthaí sa réimse maidir le cosaint agus slándáil

     
19 2009/81/EC Fógra maidir le fochonradh
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Fógra um mhionathrú
21 2014/24/EU Seirbhísí sóisialta agus sainiúla eile – conarthaí poiblí
22 2014/25/EU Seirbhísí sóisialta agus sainiúla eile – fóntais

23

2014/23/EU

Seirbhísí sóisialta agus sainiúla eile – lamháltais

24

2014/23/EU

Fógra lamháltais

25

2014/23/EU

Fógra dáfa lamháltais

T1

Rialachán 1370/2007 – Iompar poiblí paisinéirí ar iarnród agus ar bóthar

Fógra réamhaisnéise maidir le conradh seirbhíse poiblí

T2

Rialachán 1370/2007 – Iompar poiblí paisinéirí ar iarnród agus ar bóthar

Fógra faisnéise maidir le dámhachtain conradh seirbhíse poiblí