Een officiële website van de Europese Unie

Standaardformulieren op basis van TED-schema’s in PDF-formaat

De formulieren op basis van TED-schema’s zijn de oude standaardformulieren, die inmiddels vervangen zijn door e-formulieren

De onderstaande lijst met op TED-schema’s gebaseerde standaardformulieren wordt uitsluitend voor referentiedoeleinden verstrekt.

 

#

Rechtsgrondslag

Formulieren

1

2014/24/EU

Vooraankondiging

2

2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht

3

2014/24/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht

4

2014/25/EU

Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren

5

2014/25/EU

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

6

2014/25/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

7

2014/25/EU

Erkenningsregeling – nutssectoren

8

2014/24/EU

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

2014/25/EU

14

-

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

15

2014/23/EU

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

17

2009/81/EC

Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

18

2009/81/EC

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

     
19 2009/81/EC Aankondiging van een opdracht in onderaanneming
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Aankondiging van een wijziging
21 2014/24/EU Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten
22 2014/25/EU Sociale en andere specifieke diensten – nutssectoren

23

2014/23/EU

Sociale en andere specifieke diensten – concessieovereenkomsten

24

2014/23/EU

Aankondiging van een concessieovereenkomst

25

2014/23/EU

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

T1

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

T2

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract