Standartinės TED schemos formos PDF formatu

Atkreipkite dėmesį į tai, kad TED schemos formos yra ankstesnės standartinės formos. Jos buvo pakeistos e. formomis

Standartinės TED schemos formos toliau pateikiamos tik informacijos tikslais.

 

#

Teisinis pagrindas

Formos

1

2014/24/EU

Išankstinis informacinis skelbimas

2

2014/24/EU

Skelbimas apie pirkima

3

2014/24/EU

Skelbimas apie sutarties skyrima

4

2014/25/EU

Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalines paslaugos

5

2014/25/EU

Skelbimas apie pirkima. Komunalines paslaugos

6

2014/25/EU

Skelbimas apie sutarties skyrima. Komunalines paslaugos

7

2014/25/EU

Kvalifikacijos vertinimo sistema. Komunalines paslaugos

8

2014/24/EU

Skelbimas pirkejo profilyje

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Skelbimas apie projekto konkursa

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Projekto konkurso rezultatai

2014/25/EU

14

-

Skelbimas, susijes su pakeitimais ar papildoma informacija

15

2014/23/EU

Savanoriškas išankstinis skaidrumo skelbimas

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities sutartis

17

2009/81/EC

Skelbimas apie pirkima gynybos ir saugumo srityje

18

2009/81/EC

Skelbimas apie sutarciu sudaryma gynybos ir saugumo srityje

     
19 2009/81/EC Skelbimas apie subranga
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Skelbimas apie pakeitima
21 2014/24/EU Socialines ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys
22 2014/25/EU Socialines ir kitos specialios paslaugos. Komunalines paslaugos

23

2014/23/EU

Socialines ir kitos specialios paslaugos. Koncesijos

24

2014/23/EU

Koncesijos skelbimas

25

2014/23/EU

Skelbimas apie koncesijos suteikima

T1

Reglamentas 1370/2007 – Viešasis keleivinis geležinkelio ir keliu transportas

Išankstinis informacinis skelbimas del viešuju paslaugu sutarties

T2

Reglamentas 1370/2007 – Viešasis keleivinis geležinkelio ir keliu transportas

Informacinis skelbimas del viešuju paslaugu sutarties sudarymo