Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

TED-skeemalomakkeet pdf-muodossa

TED-skeemalomakkeet ovat aiempia vakiolomakkeita, jotka on korvattu eForms-lomakkeilla. 

Alla olevat TED-skeemalomakkeet on esitetty vain tiedoksi.

 

#

Oikeusperusta

Lomakkeet

1

2014/24/EU

Ennakkoilmoitus

2

2014/24/EU

Hankintailmoitus

3

2014/24/EU

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

4

2014/25/EU

Ohjeellinen kausi-ilmoitus – erityisalat

5

2014/25/EU

Hankintailmoitus – erityisalat

6

2014/25/EU

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

7

2014/25/EU

Kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat

8

2014/24/EU

Hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Suunnittelukilpailun tulokset

2014/25/EU

14

-

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

15

2014/23/EU

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

17

2009/81/EC

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

18

2009/81/EC

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

     
19 2009/81/EC Alihankintailmoitus
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Muutosilmoitus
21 2014/24/EU Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset
22 2014/25/EU Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – erityisalat

23

2014/23/EU

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – käyttöoikeussopimukset

24

2014/23/EU

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

25

2014/23/EU

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

T1

RAsetus 1370/2007 – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut

Ennakkoilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevasta sopimuksesta

T2

RAsetus 1370/2007 – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä